12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 25-09-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9E2
  Giải Tám
  100.000đ
  49
  Giải Bảy
  200.000đ
  489
  Giải Sáu
  400.000đ
  3817 - 1999 - 4913
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5642
  Giải Tư
  3.000.000đ
  18373 - 55790 - 62498 - 65214 - 40454 - 64697 - 29841
  Giải Ba
  10.000.000đ
  17892 - 59228
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  78968
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  21640
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  587017
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 23-09-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9D7
  Giải Tám
  100.000đ
  51
  Giải Bảy
  200.000đ
  720
  Giải Sáu
  400.000đ
  5622 - 9030 - 5248
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1771
  Giải Tư
  3.000.000đ
  63823 - 11751 - 09012 - 00075 - 68872 - 50190 - 05383
  Giải Ba
  10.000.000đ
  21604 - 32777
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  60565
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  23918
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  262641
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 18-09-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9D2
  Giải Tám
  100.000đ
  57
  Giải Bảy
  200.000đ
  031
  Giải Sáu
  400.000đ
  1901 - 6797 - 6982
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1533
  Giải Tư
  3.000.000đ
  24461 - 69769 - 93127 - 63431 - 31122 - 80697 - 10225
  Giải Ba
  10.000.000đ
  42113 - 39282
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  53523
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  31965
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  415373
  Giải đặc biệt kỳ 9C2 mở ngày 11/09/2023 quý khách thị xã Bến Cát - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 16-09-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 09C7
  Giải Tám
  100.000đ
  51
  Giải Bảy
  200.000đ
  997
  Giải Sáu
  400.000đ
  1532 - 9443 - 2480
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3532
  Giải Tư
  3.000.000đ
  61127 - 10324 - 62034 - 94572 - 54733 - 88071 - 88193
  Giải Ba
  10.000.000đ
  96415 - 91604
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  65464
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  55737
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  819447
  Giải đặc biệt kỳ 09C2 mở ngày 11/09/2023 quý khách thị xã Bến Cát - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 11-09-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9C2
  Giải Tám
  100.000đ
  99
  Giải Bảy
  200.000đ
  199
  Giải Sáu
  400.000đ
  1945 - 2051 - 8618
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3993
  Giải Tư
  3.000.000đ
  15555 - 36735 - 89875 - 19730 - 38526 - 35031 - 78937
  Giải Ba
  10.000.000đ
  84201 - 92751
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  30599
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  83509
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  329681
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 09-09-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9B7
  Giải Tám
  100.000đ
  02
  Giải Bảy
  200.000đ
  504
  Giải Sáu
  400.000đ
  3928 - 4823 - 6117
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0129
  Giải Tư
  3.000.000đ
  13438 - 81025 - 08540 - 08555 - 75619 - 49498 - 34370
  Giải Ba
  10.000.000đ
  46603 - 00414
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  15442
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  85132
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  058175
  Giải đặc biệt kỳ 09B2 mở ngày 04/09/2023 quý khách huyện Cần Giuộc - Long An đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 04-09-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9B2
  Giải Tám
  100.000đ
  05
  Giải Bảy
  200.000đ
  668
  Giải Sáu
  400.000đ
  2667 - 6206 - 4209
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0967
  Giải Tư
  3.000.000đ
  43305 - 57276 - 99124 - 14200 - 37019 - 26649 - 16939
  Giải Ba
  10.000.000đ
  16184 - 16031
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  80430
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  06308
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  579482
  Giải đặc biệt kỳ 08E2 mở ngày 28/08/2023 quý khách thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh - Thành Phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 02-09-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9A7
  Giải Tám
  100.000đ
  32
  Giải Bảy
  200.000đ
  927
  Giải Sáu
  400.000đ
  0954 - 5594 - 6789
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5752
  Giải Tư
  3.000.000đ
  71070 - 35928 - 14370 - 18493 - 92479 - 34456 - 21055
  Giải Ba
  10.000.000đ
  20372 - 44013
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  80405
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  10493
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  491459
  Giải đặc biệt kỳ 08E2 mở ngày 28/08/2023 quý khách thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh - Thành Phồ Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 28-08-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8E2
  Giải Tám
  100.000đ
  25
  Giải Bảy
  200.000đ
  938
  Giải Sáu
  400.000đ
  9525 - 9918 - 7402
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3625
  Giải Tư
  3.000.000đ
  42016 - 66001 - 23683 - 21572 - 51452 - 62042 - 67260
  Giải Ba
  10.000.000đ
  97924 - 40294
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  99874
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  11846
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  877720
  Giải đặc biệt kỳ 08D2 mở ngày 21/08/2023 quý khách quận 12, Hóc Môn - Thành Phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 26-08-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8D7
  Giải Tám
  100.000đ
  99
  Giải Bảy
  200.000đ
  431
  Giải Sáu
  400.000đ
  7611 - 3412 - 1396
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0440
  Giải Tư
  3.000.000đ
  89227 - 24560 - 97873 - 59740 - 13185 - 25347 - 14476
  Giải Ba
  10.000.000đ
  33728 - 69781
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  75326
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  86521
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  588057
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 21-08-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8D2
  Giải Tám
  100.000đ
  47
  Giải Bảy
  200.000đ
  471
  Giải Sáu
  400.000đ
  0312 - 0409 - 9662
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7731
  Giải Tư
  3.000.000đ
  30231 - 37470 - 82708 - 73930 - 19650 - 70497 - 18615
  Giải Ba
  10.000.000đ
  37719 - 19814
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  37324
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  96500
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  302838
  Giải đặc biệt kỳ 08C2 mở ngày 14/08/2023 quý khách thành phố Biên Hòa - Đồng Nai, huyện Cai Lậy - Tiền Giang đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 19-08-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8C7
  Giải Tám
  100.000đ
  06
  Giải Bảy
  200.000đ
  995
  Giải Sáu
  400.000đ
  0153 - 0864 - 1321
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9494
  Giải Tư
  3.000.000đ
  28231 - 96217 - 33759 - 60338 - 31517 - 84950 - 02294
  Giải Ba
  10.000.000đ
  50088 - 85393
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  38538
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  47115
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  938237
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 14-08-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8C2
  Giải Tám
  100.000đ
  91
  Giải Bảy
  200.000đ
  553
  Giải Sáu
  400.000đ
  4247 - 1284 - 2066
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3276
  Giải Tư
  3.000.000đ
  08825 - 91177 - 73269 - 10667 - 78345 - 68981 - 82725
  Giải Ba
  10.000.000đ
  85894 - 38520
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  10763
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  86386
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  193854
  Giải đặc biệt kỳ 08A7 mở ngày 07/08/2023 quý khách quận Tân Bình, quận 10, quận 6 - Thành Phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay113

Tuần này2056

Tháng này24316

Tất cả1034042

Trực tuyến1

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...