12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ HAI, ngày 28-09-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9E2
  Giải tám 75
  Giải bảy 705
  Giải sáu 1179 - 3686 - 8595
  Giải năm 6077
  Giải tư 42962 - 62871 - 31558 - 41033 - 76399 - 40056 - 46066
  Giải ba 52365 - 96098
  Giải nhì 73512
  Giải nhất 74729
  Giải đặc biệt 552532
  Giải đặc biệt kỳ 09D7 ngày 26/09/2020 quý khách thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ BẢY, ngày 26-09-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9D7
  Giải tám 88
  Giải bảy 420
  Giải sáu 6216 - 0480 - 4015
  Giải năm 7163
  Giải tư 60065 - 25436 - 60748 - 22918 - 31660 - 07983 - 49102
  Giải ba 49048 - 34373
  Giải nhì 32461
  Giải nhất 30332
  Giải đặc biệt 917768
  Giải đặc biệt kỳ 9D2 ngày 21/09/2020 quý khách huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ HAI, ngày 21-09-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9D2
  Giải tám 87
  Giải bảy 704
  Giải sáu 7167 - 8230 - 3449
  Giải năm 3855
  Giải tư 91151 - 86655 - 48911 - 39667 - 96196 - 73003 - 82608
  Giải ba 36546 - 75009
  Giải nhì 60266
  Giải nhất 81353
  Giải đặc biệt 391596
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ BẢY, ngày 19-09-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9C7
  Giải tám 06
  Giải bảy 137
  Giải sáu 6515 - 1062 - 0210
  Giải năm 3934
  Giải tư 86385 - 26099 - 40669 - 17402 - 34308 - 34421 - 92315
  Giải ba 65407 - 98060
  Giải nhì 88191
  Giải nhất 77455
  Giải đặc biệt 610924
  Giải đặc biệt kỳ 9C2 ngày 15/07/2019 quý khách thành phố Thuận An - Bình Dương; quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ HAI, ngày 14-09-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9C2
  Giải tám 89
  Giải bảy 835
  Giải sáu 6607 - 7553 - 4734
  Giải năm 7112
  Giải tư 51614 - 92149 - 49552 - 71897 - 46626 - 86003 - 45838
  Giải ba 87705 - 47509
  Giải nhì 89270
  Giải nhất 86484
  Giải đặc biệt 217286
  Giải đặc biệt kỳ 09B7 ngày 15/07/2019 quý khách quận 11 - TP. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ BẢY, ngày 12-09-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9B7
  Giải tám 61
  Giải bảy 228
  Giải sáu 8220 - 3939 - 2203
  Giải năm 6926
  Giải tư 67325 - 28510 - 33171 - 61383 - 56590 - 85479 - 01965
  Giải ba 29491 - 40040
  Giải nhì 90811
  Giải nhất 67840
  Giải đặc biệt 151529
  Giải đặc biệt kỳ 9B2 ngày 07/09/2020 quý khách quân 1 - TP.HCM; Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ HAI, ngày 07-09-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9B2
  Giải tám 70
  Giải bảy 765
  Giải sáu 0477 - 3943 - 3715
  Giải năm 8199
  Giải tư 00842 - 04648 - 45869 - 96133 - 90218 - 03791 - 94114
  Giải ba 25342 - 13723
  Giải nhì 24684
  Giải nhất 94348
  Giải đặc biệt 968198
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ BẢY, ngày 05-09-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9A7
  Giải tám 48
  Giải bảy 552
  Giải sáu 8373 - 7538 - 8698
  Giải năm 1312
  Giải tư 95653 - 99808 - 13254 - 71824 - 55834 - 63180 - 89121
  Giải ba 89495 - 34866
  Giải nhì 39548
  Giải nhất 00417
  Giải đặc biệt 097198
  Giải đặc biệt kỳ 8F2 ngày 31/08/2020 quý khách quận Tân Bình - TP.HCM; huyện Bù Đăng - Bình Phước; thị xã Đồng Xoài - Bình Phước đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ HAI, ngày 31-08-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 08F2
  Giải tám 40
  Giải bảy 380
  Giải sáu 4301 - 8964 - 9641
  Giải năm 0670
  Giải tư 52002 - 85872 - 74772 - 66566 - 03799 - 49290 - 17310
  Giải ba 29894 - 42406
  Giải nhì 50672
  Giải nhất 51677
  Giải đặc biệt 143441
  Giải đặc biệt kỳ 8E7 ngày 29/08/2020 quý khách Dĩ An - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ BẢY, ngày 29-08-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 08E7
  Giải tám 90
  Giải bảy 671
  Giải sáu 8276 - 5584 - 4914
  Giải năm 6553
  Giải tư 98967 - 60372 - 49992 - 07288 - 49203 - 30273 - 25908
  Giải ba 61738 - 75498
  Giải nhì 97226
  Giải nhất 59861
  Giải đặc biệt 602590
  Giải đặc biệt kỳ 8E2 ngày 24/08/2020 quý khách quận 11 - TP.HCM đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ HAI, ngày 24-08-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 08E2
  Giải tám 18
  Giải bảy 996
  Giải sáu 1522 - 6222 - 3828
  Giải năm 4693
  Giải tư 88367 - 57656 - 51004 - 42359 - 96545 - 66789 - 26159
  Giải ba 57913 - 85791
  Giải nhì 37286
  Giải nhất 69738
  Giải đặc biệt 163844
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ BẢY, ngày 22-08-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 08D7
  Giải tám 30
  Giải bảy 658
  Giải sáu 2034 - 7355 - 1293
  Giải năm 7104
  Giải tư 49746 - 24634 - 40668 - 03226 - 59461 - 06454 - 87349
  Giải ba 72230 - 44186
  Giải nhì 40560
  Giải nhất 27003
  Giải đặc biệt 666427
  Giải đặc biệt kỳ 8D2 ngày 17/08/2020 quý khách quận 5 - TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  THỨ HAI, ngày 17-08-2020
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 08D2
  Giải tám 42
  Giải bảy 124
  Giải sáu 5047 - 2017 - 7670
  Giải năm 2932
  Giải tư 08342 - 89006 - 57300 - 40233 - 76025 - 66643 - 14433
  Giải ba 24500 - 71049
  Giải nhì 66806
  Giải nhất 69764
  Giải đặc biệt 749551
  Giải đặc biệt kỳ 8D2 ngày15/08/2020 quý khách huyện quận 5 - TP. HCM đã trúng thưởng.

MẪu VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Giới thiệu chung

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay36

Tuần này8827

Tháng này36

Tất cả1569338

Trực tuyến1

Processing...