12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 21-05-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C7
  Giải Tám
  100.000đ
  27
  Giải Bảy
  200.000đ
  840
  Giải Sáu
  400.000đ
  5638 - 5838 - 5916
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8489
  Giải Tư
  3.000.000đ
  35704 - 25964 - 06997 - 14109 - 49260 - 20515 - 41417
  Giải Ba
  10.000.000đ
  02861 - 59808
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  21393
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  19578
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  108098
  Giải đặc biệt kỳ 5C2 mở ngày 16/05/2022 quý khách tại quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 16-05-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C2
  Giải Tám
  100.000đ
  79
  Giải Bảy
  200.000đ
  002
  Giải Sáu
  400.000đ
  6422 - 4702 - 4355
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4670
  Giải Tư
  3.000.000đ
  64718 - 49518 - 73327 - 44384 - 90220 - 81146 - 57435
  Giải Ba
  10.000.000đ
  88937 - 36455
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  17582
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  56984
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  977447
  Giải đặc biệt kỳ 5B7 mở ngày 14/05/2022 quý khách tại huyện Xuân Lộc - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 14-05-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B7
  Giải Tám
  100.000đ
  07
  Giải Bảy
  200.000đ
  912
  Giải Sáu
  400.000đ
  5354 - 9472 - 6469
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3599
  Giải Tư
  3.000.000đ
  57580 - 05548 - 22050 - 73407 - 73948 - 87601 - 83613
  Giải Ba
  10.000.000đ
  43553 - 21931
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  32729
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  75796
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  275361
  Giải đặc biệt kỳ 5B2 mở ngày 09/05/2022 quý khách tại thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 09-05-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B2
  Giải Tám
  100.000đ
  92
  Giải Bảy
  200.000đ
  835
  Giải Sáu
  400.000đ
  9921 - 5205 - 5366
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2108
  Giải Tư
  3.000.000đ
  49848 - 62173 - 66747 - 77446 - 26673 - 35460 - 35290
  Giải Ba
  10.000.000đ
  35650 - 30008
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  37900
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  24077
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  292289
  Giải đặc biệt kỳ 5A7 mở ngày 07/05/2022 quý khách tại quận 12, quận 5 - TP.HCM đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 07-05-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A7
  Giải Tám
  100.000đ
  88
  Giải Bảy
  200.000đ
  938
  Giải Sáu
  400.000đ
  1223 - 5222 - 5091
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8838
  Giải Tư
  3.000.000đ
  42225 - 19556 - 61567 - 51937 - 86143 - 27647 - 81745
  Giải Ba
  10.000.000đ
  74339 - 42307
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  67180
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  33313
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  774344
  Giải đặc biệt kỳ 5A2 mở ngày 02/05/2022 quý khách tại huyện Xuân Lộc - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 02-05-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A2
  Giải Tám
  100.000đ
  75
  Giải Bảy
  200.000đ
  330
  Giải Sáu
  400.000đ
  8933 - 9529 - 2345
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3294
  Giải Tư
  3.000.000đ
  85672 - 58337 - 86582 - 69053 - 43796 - 98318 - 05183
  Giải Ba
  10.000.000đ
  31385 - 35680
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  98388
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  14289
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  568875
  Giải đặc biệt kỳ 4E7 mở ngày 30/04/2022 quý khách tại huyện Tân Thạnh - Long An đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 30-04-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E7
  Giải Tám
  100.000đ
  90
  Giải Bảy
  200.000đ
  005
  Giải Sáu
  400.000đ
  5590 - 3844 - 5710
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7246
  Giải Tư
  3.000.000đ
  60968 - 56064 - 19390 - 75936 - 38270 - 07563 - 12341
  Giải Ba
  10.000.000đ
  54631 - 20615
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  12955
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  71206
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  981317
  Giải đặc biệt kỳ 4E2 mở ngày 25/04/2022 quý khách tại thị xã Tân Uyên - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 25-04-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E2
  Giải Tám
  100.000đ
  35
  Giải Bảy
  200.000đ
  912
  Giải Sáu
  400.000đ
  2358 - 7718 - 6831
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0917
  Giải Tư
  3.000.000đ
  21371 - 31315 - 05150 - 58777 - 25676 - 76947 - 99975
  Giải Ba
  10.000.000đ
  96286 - 10547
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  62743
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  72819
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  142785
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 23-04-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4D7
  Giải Tám
  100.000đ
  98
  Giải Bảy
  200.000đ
  606
  Giải Sáu
  400.000đ
  6117 - 8832 - 4303
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7012
  Giải Tư
  3.000.000đ
  23806 - 91009 - 01740 - 61747 - 85262 - 13726 - 50246
  Giải Ba
  10.000.000đ
  33041 - 09562
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  39088
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  96922
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  733438
  Giải đặc biệt kỳ 4D2 mở ngày 18/04/2022 quý khách tại huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 23-05-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D2
  Giải Tám
  100.000đ
  Giải Bảy
  200.000đ
  Giải Sáu
  400.000đ
  Giải Năm
  1.000.000đ
  Giải Tư
  3.000.000đ
  Giải Ba
  10.000.000đ
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 18-04-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4D2
  Giải Tám
  100.000đ
  52
  Giải Bảy
  200.000đ
  724
  Giải Sáu
  400.000đ
  8102 - 2666 - 5284
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6589
  Giải Tư
  3.000.000đ
  80517 - 33839 - 09799 - 69065 - 71201 - 10355 - 74742
  Giải Ba
  10.000.000đ
  94841 - 76770
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  15086
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  57364
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  979252
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 23-05-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D2
  Giải Tám
  100.000đ
  Giải Bảy
  200.000đ
  Giải Sáu
  400.000đ
  Giải Năm
  1.000.000đ
  Giải Tư
  3.000.000đ
  Giải Ba
  10.000.000đ
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 16-04-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4C7
  Giải Tám
  100.000đ
  87
  Giải Bảy
  200.000đ
  212
  Giải Sáu
  400.000đ
  0993 - 6069 - 6582
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7514
  Giải Tư
  3.000.000đ
  78874 - 66320 - 63086 - 84841 - 53705 - 63175 - 31510
  Giải Ba
  10.000.000đ
  75854 - 39998
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  92408
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  02626
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  559479

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay1124

Tuần này1124

Tháng này30500

Tất cả874016

Trực tuyến2

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...