12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 20-05-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D2
  Giải Tám
  100.000đ
  85
  Giải Bảy
  200.000đ
  652
  Giải Sáu
  400.000đ
  6618 - 3005 - 4307
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1931
  Giải Tư
  3.000.000đ
  75791 - 88011 - 09284 - 81848 - 54210 - 16359 - 55293
  Giải Ba
  10.000.000đ
  24794 - 79754
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  92683
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  37865
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  817292
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 18-05-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C7
  Giải Tám
  100.000đ
  18
  Giải Bảy
  200.000đ
  644
  Giải Sáu
  400.000đ
  6977 - 4069 - 2583
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7046
  Giải Tư
  3.000.000đ
  75112 - 69899 - 73261 - 41899 - 34195 - 83141 - 16416
  Giải Ba
  10.000.000đ
  50419 - 25948
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  50566
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  81584
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  067456
  Giải đặc biệt kỳ 05C2 mở ngày 13/05/2024 quý khách tại huyện Tân Phú - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 13-05-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C2
  Giải Tám
  100.000đ
  38
  Giải Bảy
  200.000đ
  649
  Giải Sáu
  400.000đ
  9782 - 5090 - 4323
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9344
  Giải Tư
  3.000.000đ
  01892 - 79035 - 04069 - 85661 - 92539 - 22624 - 74152
  Giải Ba
  10.000.000đ
  76210 - 98118
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  48222
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  35512
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  968020
  Giải đặc biệt kỳ 05B2 mở ngày 06/05/2024 quý khách tại thành phố Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 11-05-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B7
  Giải Tám
  100.000đ
  63
  Giải Bảy
  200.000đ
  133
  Giải Sáu
  400.000đ
  6778 - 9029 - 0341
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9655
  Giải Tư
  3.000.000đ
  93664 - 49006 - 76322 - 94256 - 40581 - 26258 - 18239
  Giải Ba
  10.000.000đ
  38619 - 25628
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  26648
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  53134
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  416236
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 06-05-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000, Kí hiệu: 5B2
  Giải Tám
  100.000đ
  20
  Giải Bảy
  200.000đ
  035
  Giải Sáu
  400.000đ
  8249 - 1183 - 9938
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4487
  Giải Tư
  3.000.000đ
  49008 - 77595 - 24881 - 80293 - 30158 - 02758 - 76579
  Giải Ba
  10.000.000đ
  64996 - 70372
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  99786
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  97762
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  833301
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 04-05-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000, Kí hiệu: 5A7
  Giải Tám
  100.000đ
  60
  Giải Bảy
  200.000đ
  696
  Giải Sáu
  400.000đ
  5406 - 8132 - 8130
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3319
  Giải Tư
  3.000.000đ
  03149 - 73454 - 50400 - 49097 - 79262 - 34507 - 66844
  Giải Ba
  10.000.000đ
  00130 - 41719
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  74106
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  54533
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  742011
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 29-04-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E2
  Giải Tám
  100.000đ
  11
  Giải Bảy
  200.000đ
  249
  Giải Sáu
  400.000đ
  7277 - 9218 - 3780
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9412
  Giải Tư
  3.000.000đ
  73560 - 41630 - 97601 - 35273 - 03888 - 78777 - 77508
  Giải Ba
  10.000.000đ
  44130 - 62631
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  10798
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  95677
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  393297
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 27-04-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4D7
  Giải Tám
  100.000đ
  80
  Giải Bảy
  200.000đ
  925
  Giải Sáu
  400.000đ
  7867 - 9520 - 2730
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8722
  Giải Tư
  3.000.000đ
  46731 - 28295 - 55330 - 49083 - 84028 - 94037 - 93382
  Giải Ba
  10.000.000đ
  29448 - 35953
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  28423
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  18456
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  598621
  Giải đặc biệt kỳ 04D2 mở ngày 22/04/2024 quý khách tại quận 5, quận 6, huyện Nhà Bè - Thành Phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 22-04-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4D2
  Giải Tám
  100.000đ
  89
  Giải Bảy
  200.000đ
  630
  Giải Sáu
  400.000đ
  5258 - 2042 - 5126
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6452
  Giải Tư
  3.000.000đ
  44942 - 24058 - 34478 - 97825 - 55023 - 83203 - 74191
  Giải Ba
  10.000.000đ
  58414 - 12911
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  76422
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  10690
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  689897
  Giải đặc biệt kỳ 04C2 mở ngày 22/04/2024 quý khách tại huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 20-04-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4C7
  Giải Tám
  100.000đ
  40
  Giải Bảy
  200.000đ
  718
  Giải Sáu
  400.000đ
  1846 - 7012 - 5636
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7251
  Giải Tư
  3.000.000đ
  46650 - 96101 - 52950 - 59499 - 72666 - 74982 - 38377
  Giải Ba
  10.000.000đ
  65794 - 20437
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  55121
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  88161
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  597474
  Giải đặc biệt kỳ 04C2 mở ngày 15/04/2024 quý khách tại huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 15-04-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4C2
  Giải Tám
  100.000đ
  98
  Giải Bảy
  200.000đ
  494
  Giải Sáu
  400.000đ
  1973 - 0520 - 6979
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3468
  Giải Tư
  3.000.000đ
  58492 - 62416 - 15278 - 19922 - 21500 - 56497 - 47467
  Giải Ba
  10.000.000đ
  91018 - 28489
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  63050
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  24696
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  903684
  Giải đặc biệt kỳ 04B2 mở ngày 08/04/2024 quý khách tại huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 13-04-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4B7
  Giải Tám
  100.000đ
  70
  Giải Bảy
  200.000đ
  974
  Giải Sáu
  400.000đ
  8198 - 4977 - 8302
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5714
  Giải Tư
  3.000.000đ
  61116 - 29576 - 42413 - 37115 - 29242 - 96636 - 38806
  Giải Ba
  10.000.000đ
  51613 - 86409
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  44565
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  65226
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  309125
  Giải đặc biệt kỳ 04B2 mở ngày 08/04/2024 quý khách tại huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 08-04-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4B2
  Giải Tám
  100.000đ
  35
  Giải Bảy
  200.000đ
  190
  Giải Sáu
  400.000đ
  4191 - 4489 - 3914
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2524
  Giải Tư
  3.000.000đ
  85601 - 28788 - 77598 - 53243 - 95456 - 80798 - 46147
  Giải Ba
  10.000.000đ
  61472 - 28640
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  06394
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  98034
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  529215

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay290

Tuần này2822

Tháng này19559

Tất cả1264578

Trực tuyến3

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...