12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 17-01-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01D2
  Giải Tám
  100.000đ
  67
  Giải Bảy
  200.000đ
  803
  Giải Sáu
  400.000đ
  8977 - 3563 - 4329
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5542
  Giải Tư
  3.000.000đ
  10362 - 14764 - 31470 - 39544 - 78583 - 54536 - 71203
  Giải Ba
  10.000.000đ
  55001 - 64227
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  75851
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  98072
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  780068
  Giải đặc biệt kỳ 01C7 mở ngày 18/12/2021 quý khách tại quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 15-01-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01C7
  Giải Tám
  100.000đ
  58
  Giải Bảy
  200.000đ
  014
  Giải Sáu
  400.000đ
  6907 - 6733 - 8472
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4684
  Giải Tư
  3.000.000đ
  53441 - 57565 - 19947 - 63976 - 80780 - 76216 - 43413
  Giải Ba
  10.000.000đ
  69965 - 09722
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  34258
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  42831
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  436392
  Giải đặc biệt kỳ 01C2 mở ngày 10/01/2022 quý khách tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre và Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 10-01-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01C2
  Giải Tám
  100.000đ
  61
  Giải Bảy
  200.000đ
  888
  Giải Sáu
  400.000đ
  4176 - 0686 - 2817
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4791
  Giải Tư
  3.000.000đ
  06867 - 38628 - 88420 - 85974 - 19130 - 52280 - 41065
  Giải Ba
  10.000.000đ
  05442 - 78699
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  70980
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  29704
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  884043
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 08-01-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01B7
  Giải Tám
  100.000đ
  52
  Giải Bảy
  200.000đ
  085
  Giải Sáu
  400.000đ
  3478 - 3706 - 1331
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6783
  Giải Tư
  3.000.000đ
  25847 - 27754 - 37004 - 81873 - 73651 - 03062 - 49273
  Giải Ba
  10.000.000đ
  86409 - 80751
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  89037
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  38828
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  368915
  Giải đặc biệt kỳ 01B2 mở ngày 03/01/2021 quý khách tại Quận 6 và Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 03-01-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01B2
  Giải Tám
  100.000đ
  77
  Giải Bảy
  200.000đ
  954
  Giải Sáu
  400.000đ
  3309 - 1428 - 8743
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1026
  Giải Tư
  3.000.000đ
  08808 - 42346 - 57532 - 41854 - 88994 - 96020 - 52263
  Giải Ba
  10.000.000đ
  52183 - 85823
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  27868
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  78698
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  238006
  Giải đặc biệt kỳ 01A7 mở ngày 1/1/2022 quý khách tại quận 6 - Tp. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 01-01-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01A7
  Giải Tám
  100.000đ
  57
  Giải Bảy
  200.000đ
  494
  Giải Sáu
  400.000đ
  2329 - 5161 - 8292
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1512
  Giải Tư
  3.000.000đ
  68456 - 39319 - 87287 - 23995 - 82590 - 81014 - 53028
  Giải Ba
  10.000.000đ
  89090 - 01773
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  36658
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  09666
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  097869
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 27-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12E2
  Giải Tám
  100.000đ
  96
  Giải Bảy
  200.000đ
  480
  Giải Sáu
  400.000đ
  1081 - 4210 - 6032
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5351
  Giải Tư
  3.000.000đ
  90683 - 34585 - 32754 - 76463 - 37452 - 60823 - 82155
  Giải Ba
  10.000.000đ
  04654 - 43833
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  96365
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  05454
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  510244
  Giải đặc biệt kỳ 12D7 mở ngày 25/12/2021 quý khách tại quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 25-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12D7
  Giải Tám
  100.000đ
  49
  Giải Bảy
  200.000đ
  189
  Giải Sáu
  400.000đ
  9239 - 3474 - 7652
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7773
  Giải Tư
  3.000.000đ
  53163 - 05069 - 45427 - 91823 - 78643 - 82962 - 72788
  Giải Ba
  10.000.000đ
  75437 - 21379
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  17469
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  99152
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  555304
  Giải đặc biệt kỳ 12D2 mở ngày 20/12/2021 quý khách tại TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 20-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12D2
  Giải Tám
  100.000đ
  93
  Giải Bảy
  200.000đ
  623
  Giải Sáu
  400.000đ
  4878 - 1985 - 5336
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5887
  Giải Tư
  3.000.000đ
  16369 - 13530 - 44209 - 39523 - 92251 - 80351 - 69901
  Giải Ba
  10.000.000đ
  69660 - 29916
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  52162
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  43474
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  892392
  Giải đặc biệt kỳ 12C7 mở ngày 18/12/2021 quý khách tại quận 5, huyện Nhà Bè - Tp. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 18-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12C7
  Giải Tám
  100.000đ
  21
  Giải Bảy
  200.000đ
  811
  Giải Sáu
  400.000đ
  9890 - 7629 - 3126
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1170
  Giải Tư
  3.000.000đ
  42667 - 18761 - 05633 - 17246 - 23205 - 22627 - 92461
  Giải Ba
  10.000.000đ
  94977 - 71049
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  11461
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  21928
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  661939
  Giải đặc biệt kỳ 12C2 mở ngày 13/11/2021 quý khách tại quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 13-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12C2
  Giải Tám
  100.000đ
  31
  Giải Bảy
  200.000đ
  530
  Giải Sáu
  400.000đ
  7879 - 2136 - 2529
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5783
  Giải Tư
  3.000.000đ
  75155 - 95583 - 23272 - 95665 - 26091 - 27742 - 50011
  Giải Ba
  10.000.000đ
  66715 - 24084
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  66015
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  23870
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  646931
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 11-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12B7
  Giải Tám
  100.000đ
  14
  Giải Bảy
  200.000đ
  379
  Giải Sáu
  400.000đ
  6141 - 8729 - 2739
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8531
  Giải Tư
  3.000.000đ
  54616 - 42966 - 51588 - 68724 - 78307 - 91474 - 72435
  Giải Ba
  10.000.000đ
  02103 - 72890
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  29769
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  16857
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  748834
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 06-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12B2
  Giải Tám
  100.000đ
  93
  Giải Bảy
  200.000đ
  585
  Giải Sáu
  400.000đ
  7852 - 8832 - 4100
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9518
  Giải Tư
  3.000.000đ
  83881 - 96585 - 96912 - 17262 - 31842 - 34600 - 57547
  Giải Ba
  10.000.000đ
  57476 - 16478
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  79254
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  10161
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  245082

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Giới thiệu chung

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay553

Tuần này7694

Tháng này35505

Tất cả2035627

Trực tuyến1

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...