12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 05-06-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6B2
  Giải Tám
  100.000đ
  02
  Giải Bảy
  200.000đ
  107
  Giải Sáu
  400.000đ
  5365 - 6729 - 1126
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6044
  Giải Tư
  3.000.000đ
  97539 - 50838 - 84886 - 08834 - 35653 - 43973 - 28308
  Giải Ba
  10.000.000đ
  72092 - 98840
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  50891
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  32809
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  204147
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 03-06-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6A7
  Giải Tám
  100.000đ
  20
  Giải Bảy
  200.000đ
  096
  Giải Sáu
  400.000đ
  9319 - 5879 - 8421
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8592
  Giải Tư
  3.000.000đ
  24273 - 96010 - 32536 - 79016 - 58375 - 08815 - 41639
  Giải Ba
  10.000.000đ
  77105 - 18824
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  12430
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  24135
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  331639
  Giải đặc biệt kỳ 5E2 mở ngày 29/05/2023 quý khách tại Bình Phước đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 29-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5E2
  Giải Tám
  100.000đ
  50
  Giải Bảy
  200.000đ
  453
  Giải Sáu
  400.000đ
  9927 - 2176 - 1003
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8051
  Giải Tư
  3.000.000đ
  67589 - 09910 - 66017 - 14590 - 01912 - 81722 - 52246
  Giải Ba
  10.000.000đ
  66390 - 40716
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  87280
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  58068
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  124399
  Giải đặc biệt kỳ 5D7 mở ngày 27/05/2023 quý khách thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 27-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D7
  Giải Tám
  100.000đ
  63
  Giải Bảy
  200.000đ
  260
  Giải Sáu
  400.000đ
  6879 - 4846 - 9181
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6545
  Giải Tư
  3.000.000đ
  87137 - 11858 - 58616 - 28538 - 19370 - 22517 - 87915
  Giải Ba
  10.000.000đ
  55682 - 86425
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  56854
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  80920
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  467972
  Giải đặc biệt kỳ 5D2 mở ngày 22/05/2023 quý khách quận Gò Vấp - Thành Phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 22-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D2
  Giải Tám
  100.000đ
  34
  Giải Bảy
  200.000đ
  678
  Giải Sáu
  400.000đ
  8750 - 4913 - 1502
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8154
  Giải Tư
  3.000.000đ
  04335 - 96482 - 17857 - 69373 - 48065 - 15443 - 90554
  Giải Ba
  10.000.000đ
  57542 - 10898
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  67849
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  71714
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  940078
  Giải đặc biệt kỳ 5C7 mở ngày 20/05/2023 quý khách thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 20-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C7
  Giải Tám
  100.000đ
  58
  Giải Bảy
  200.000đ
  857
  Giải Sáu
  400.000đ
  9295 - 0434 - 3996
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5267
  Giải Tư
  3.000.000đ
  59261 - 04060 - 18199 - 20318 - 00961 - 91005 - 58028
  Giải Ba
  10.000.000đ
  21244 - 92475
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  65847
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  27333
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  921019
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 15-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C2
  Giải Tám
  100.000đ
  81
  Giải Bảy
  200.000đ
  314
  Giải Sáu
  400.000đ
  1166 - 3706 - 6901
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3434
  Giải Tư
  3.000.000đ
  24648 - 55019 - 29755 - 76145 - 18552 - 65173 - 10335
  Giải Ba
  10.000.000đ
  17355 - 91438
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  80802
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  56292
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  054090
  Giải đặc biệt kỳ 5B7 mở ngày 13/05/2023 quý khách thành phố Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 13-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B7
  Giải Tám
  100.000đ
  99
  Giải Bảy
  200.000đ
  989
  Giải Sáu
  400.000đ
  4106 - 4451 - 2033
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7150
  Giải Tư
  3.000.000đ
  64425 - 60618 - 32023 - 86786 - 87397 - 67483 - 86697
  Giải Ba
  10.000.000đ
  81874 - 44529
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  62399
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  96075
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  135994
  Giải đặc biệt kỳ 5B2 mở ngày 08/05/2023 quý khách thành phố Thuận An - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 08-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B2
  Giải Tám
  100.000đ
  33
  Giải Bảy
  200.000đ
  214
  Giải Sáu
  400.000đ
  0745 - 6624 - 9846
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4615
  Giải Tư
  3.000.000đ
  27323 - 01912 - 45702 - 79912 - 30681 - 94109 - 59890
  Giải Ba
  10.000.000đ
  55907 - 49526
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  72503
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  12451
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  127663
  Giải đặc biệt kỳ 5A7 mở ngày 06/05/2023 quý khách thành phố Biên Hòa - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 06-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A7
  Giải Tám
  100.000đ
  64
  Giải Bảy
  200.000đ
  284
  Giải Sáu
  400.000đ
  9051 - 4766 - 1537
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3461
  Giải Tư
  3.000.000đ
  33185 - 49717 - 47461 - 41498 - 84549 - 42624 - 87138
  Giải Ba
  10.000.000đ
  18991 - 97545
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  58384
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  55773
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  899797
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 01-05-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A2
  Giải Tám
  100.000đ
  62
  Giải Bảy
  200.000đ
  071
  Giải Sáu
  400.000đ
  6531 - 5382 - 5585
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5966
  Giải Tư
  3.000.000đ
  84057 - 72427 - 79783 - 51060 - 82418 - 34708 - 09510
  Giải Ba
  10.000.000đ
  15556 - 28509
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  90121
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  27778
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  109127
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 29-04-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E7
  Giải Tám
  100.000đ
  60
  Giải Bảy
  200.000đ
  766
  Giải Sáu
  400.000đ
  8980 - 8434 - 4961
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2410
  Giải Tư
  3.000.000đ
  01130 - 13188 - 17130 - 99230 - 47226 - 85071 - 94520
  Giải Ba
  10.000.000đ
  18409 - 86498
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  20495
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  68556
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  356255
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 24-04-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E2
  Giải Tám
  100.000đ
  44
  Giải Bảy
  200.000đ
  126
  Giải Sáu
  400.000đ
  5549 - 5495 - 3306
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4052
  Giải Tư
  3.000.000đ
  57937 - 29742 - 47636 - 24830 - 55989 - 12784 - 04115
  Giải Ba
  10.000.000đ
  67374 - 60126
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  80521
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  97773
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  228827
  Giải đặc biệt kỳ 4D7 mở ngày 22/04/2023 quý khách thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang; quận 12 - TP. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay1130

Tuần này1130

Tháng này4859

Tất cả925503

Trực tuyến1

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...