12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 12-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6B7
  Giải Tám
  100.000đ
  04
  Giải Bảy
  200.000đ
  188
  Giải Sáu
  400.000đ
  2763 - 1913 - 7957
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9506
  Giải Tư
  3.000.000đ
  27987 - 47741 - 63069 - 31967 - 26228 - 18272 - 45361
  Giải Ba
  10.000.000đ
  97087 - 32917
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  82353
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  61608
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  062117
  Giải đặc biệt kỳ 6B2 mở ngày 07/06/2021 quý khách quận 6, quận 5 - TP Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 07-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6B2
  Giải Tám
  100.000đ
  88
  Giải Bảy
  200.000đ
  630
  Giải Sáu
  400.000đ
  5324 - 1013 - 5063
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4785
  Giải Tư
  3.000.000đ
  56091 - 00410 - 66639 - 79546 - 67125 - 48971 - 17006
  Giải Ba
  10.000.000đ
  13757 - 78493
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  07611
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  30906
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  633890
  Giải đặc biệt kỳ 6A7 ngày 05/06/2021 quý khách thành phố Long Khánh - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 05-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6A7
  Giải Tám
  100.000đ
  51
  Giải Bảy
  200.000đ
  922
  Giải Sáu
  400.000đ
  9995 - 9535 - 8800
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8738
  Giải Tư
  3.000.000đ
  35768 - 72465 - 40475 - 62780 - 79385 - 82727 - 07339
  Giải Ba
  10.000.000đ
  57555 - 36463
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  13347
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  90825
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  301978
  Giải đặc biệt kỳ 5F2 ngày 31/05/2021 quý khách quận 5 - Tp.HCM; huyện Định Quán, huyện Thống Nhất - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 31-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5F2
  Giải Tám
  100.000đ
  42
  Giải Bảy
  200.000đ
  420
  Giải Sáu
  400.000đ
  1928 - 7375 - 7257
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4526
  Giải Tư
  3.000.000đ
  61435 - 73883 - 19392 - 70474 - 71134 - 28260 - 46570
  Giải Ba
  10.000.000đ
  89924 - 61128
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  51044
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  54543
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  237960
  Giải đặc biệt kỳ 5E7 ngày 29/05/2021 quý khách huyện Thủ Thừa - Long An; huyện Củ Chi - TP.HCM đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 29-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5E7
  Giải Tám
  100.000đ
  47
  Giải Bảy
  200.000đ
  394
  Giải Sáu
  400.000đ
  4762 - 9308 - 1708
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2209
  Giải Tư
  3.000.000đ
  39268 - 98476 - 56237 - 02578 - 77467 - 54227 - 60307
  Giải Ba
  10.000.000đ
  57477 - 89042
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  56998
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  24205
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  561270
  Giải đặc biệt kỳ 5E2 ngày 24/05/2021 quý khách quận 2 - Tp.HCM đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 24-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5E2
  Giải Tám
  100.000đ
  57
  Giải Bảy
  200.000đ
  390
  Giải Sáu
  400.000đ
  5911 - 0210 - 2435
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2337
  Giải Tư
  3.000.000đ
  68337 - 36475 - 19007 - 93582 - 36501 - 66087 - 04334
  Giải Ba
  10.000.000đ
  72163 - 53302
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  71326
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  72599
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  705121
  Giải đặc biệt kỳ 5D7 ngày 22/05/2021 quý khách quận 4, quận 5 - Tp.HCM đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 22-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D7
  Giải Tám
  100.000đ
  31
  Giải Bảy
  200.000đ
  241
  Giải Sáu
  400.000đ
  6104 - 7268 - 3768
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9611
  Giải Tư
  3.000.000đ
  34706 - 74143 - 64399 - 61006 - 62935 - 74515 - 30075
  Giải Ba
  10.000.000đ
  51168 - 42579
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  99307
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  21049
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  095548
  Giải đặc biệt kỳ 5D2 ngày 17/05/2021 quý khách huyện Càng Long - Trà Vinh; thị xã Tân Châu - An Giang; thành phố Biên Hòa - Đồng Nai; quận Phú Nhuận, quận 6 - Tp.HCM đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 17-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D2
  Giải Tám
  100.000đ
  35
  Giải Bảy
  200.000đ
  433
  Giải Sáu
  400.000đ
  5415 - 1884 - 1229
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3379
  Giải Tư
  3.000.000đ
  29581 - 64358 - 17331 - 09711 - 87588 - 57989 - 19091
  Giải Ba
  10.000.000đ
  34211 - 02429
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  93874
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  05037
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  168761
  Giải đặc biệt kỳ 5C7 ngày 15/05/2021 quý khách huyện Hócmon - TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 15-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C7
  Giải Tám
  100.000đ
  53
  Giải Bảy
  200.000đ
  211
  Giải Sáu
  400.000đ
  7652 - 6398 - 9818
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6983
  Giải Tư
  3.000.000đ
  24659 - 74459 - 40782 - 95475 - 79349 - 30477 - 34636
  Giải Ba
  10.000.000đ
  29405 - 64970
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  04671
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  68391
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  323053
  Giải đặc biệt kỳ 5C2 ngày 10/05/2021 quý khách quận 4 - TP.Hồ Chí Minh; huyện Bình Đại - Bến Tre; thị trấn Thới Lai - Cần Thơ đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 10-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C2
  Giải Tám
  100.000đ
  26
  Giải Bảy
  200.000đ
  384
  Giải Sáu
  400.000đ
  8780 - 6146 - 7132
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9152
  Giải Tư
  3.000.000đ
  85331 - 14171 - 17163 - 32153 - 62970 - 71269 - 38560
  Giải Ba
  10.000.000đ
  92929 - 57915
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  03254
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  52214
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  333878
  Giải đặc biệt kỳ 5B7 ngày 08/05/2021 quý khách TP.Biên Hòa - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 08-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B7
  Giải Tám
  100.000đ
  79
  Giải Bảy
  200.000đ
  418
  Giải Sáu
  400.000đ
  8262 - 8049 - 4999
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2549
  Giải Tư
  3.000.000đ
  77645 - 55451 - 71546 - 82520 - 09878 - 27795 - 61975
  Giải Ba
  10.000.000đ
  01753 - 07113
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  21704
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  24518
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  807073
  Giải đặc biệt kỳ 5B2 ngày 03/05/2021 quý khách huyện Đồng Xoài, huyện Đồng Phú - Bình Phước; huyện Phú Giáo - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 03-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B2
  Giải Tám
  100.000đ
  57
  Giải Bảy
  200.000đ
  230
  Giải Sáu
  400.000đ
  3716 - 0110 - 4432
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4335
  Giải Tư
  3.000.000đ
  70795 - 84128 - 19524 - 05066 - 88548 - 80281 - 21503
  Giải Ba
  10.000.000đ
  66923 - 86790
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  43508
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  16666
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  349046
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 01-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A7
  Giải Tám
  100.000đ
  32
  Giải Bảy
  200.000đ
  798
  Giải Sáu
  400.000đ
  4692 - 7245 - 9191
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4272
  Giải Tư
  3.000.000đ
  18068 - 18835 - 14969 - 30502 - 91466 - 56585 - 19296
  Giải Ba
  10.000.000đ
  05951 - 27173
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  91077
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  79095
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  971634
  Giải đặc biệt kỳ 4E2 ngày 26/04/2021 quý khách quận 10; quận Tân Bình; huyện Hócmon - TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Giới thiệu chung

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay2562

Tuần này2562

Tháng này23141

Tất cả1670539

Trực tuyến2

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...