12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 05-07-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 7B2
  Giải Tám
  100.000đ
  54
  Giải Bảy
  200.000đ
  546
  Giải Sáu
  400.000đ
  5488 - 9218 - 8403
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3629
  Giải Tư
  3.000.000đ
  08158 - 71260 - 87652 - 11529 - 63707 - 54402 - 72607
  Giải Ba
  10.000.000đ
  75030 - 81061
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  73298
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  32520
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  472296
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 03-07-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 7A7
  Giải Tám
  100.000đ
  92
  Giải Bảy
  200.000đ
  697
  Giải Sáu
  400.000đ
  3907 - 7479 - 5758
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1736
  Giải Tư
  3.000.000đ
  44925 - 58228 - 75956 - 39503 - 71478 - 49975 - 82152
  Giải Ba
  10.000.000đ
  84380 - 57839
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  32995
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  01660
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  643631
  Giải đặc biệt kỳ 6E2 mở ngày 28/06/2021 quý khách TP.Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh; TP. Biên Hoà - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 28-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6E2
  Giải Tám
  100.000đ
  69
  Giải Bảy
  200.000đ
  413
  Giải Sáu
  400.000đ
  2327 - 4799 - 3058
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9717
  Giải Tư
  3.000.000đ
  34272 - 17647 - 86245 - 13458 - 49247 - 51822 - 86166
  Giải Ba
  10.000.000đ
  95699 - 82845
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  15898
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  23029
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  830771
  Giải đặc biệt kỳ 6D7 mở ngày 26/06/2021 quý khách huyện Phú Giáo - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 26-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6D7
  Giải Tám
  100.000đ
  26
  Giải Bảy
  200.000đ
  143
  Giải Sáu
  400.000đ
  6910 - 1667 - 6594
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8580
  Giải Tư
  3.000.000đ
  33720 - 90132 - 53727 - 78229 - 99988 - 76582 - 05132
  Giải Ba
  10.000.000đ
  37542 - 63283
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  19928
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  91886
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  108196
  Giải đặc biệt kỳ 6D2 mở ngày 21/06/2021 quý khách huyện Hócmôn, quận 12 - TP Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 21-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6D2
  Giải Tám
  100.000đ
  66
  Giải Bảy
  200.000đ
  205
  Giải Sáu
  400.000đ
  2705 - 9030 - 7944
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8227
  Giải Tư
  3.000.000đ
  90510 - 07492 - 61888 - 52573 - 38138 - 58514 - 46855
  Giải Ba
  10.000.000đ
  35538 - 14870
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  60803
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  33208
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  373557
  Giải đặc biệt kỳ 6C7 mở ngày 19/06/2021 quý khách quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh; TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 19-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6C7
  Giải Tám
  100.000đ
  68
  Giải Bảy
  200.000đ
  164
  Giải Sáu
  400.000đ
  5490 - 1672 - 7159
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6198
  Giải Tư
  3.000.000đ
  20399 - 15976 - 61345 - 32703 - 07790 - 12787 - 14289
  Giải Ba
  10.000.000đ
  53233 - 05269
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  69334
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  01152
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  664980
  Giải đặc biệt kỳ 6C2 mở ngày 16/06/2021 quý khách TP.Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 14-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6C2
  Giải Tám
  100.000đ
  40
  Giải Bảy
  200.000đ
  161
  Giải Sáu
  400.000đ
  9867 - 7393 - 1212
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0141
  Giải Tư
  3.000.000đ
  97508 - 77506 - 86064 - 74161 - 86971 - 90560 - 23536
  Giải Ba
  10.000.000đ
  75585 - 03527
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  97226
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  79195
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  546072
  Giải đặc biệt kỳ 6B7 mở ngày 12/06/2021 quý khách TP.Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh; TP. Biên Hoà - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 12-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6B7
  Giải Tám
  100.000đ
  04
  Giải Bảy
  200.000đ
  188
  Giải Sáu
  400.000đ
  2763 - 1913 - 7957
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9506
  Giải Tư
  3.000.000đ
  27987 - 47741 - 63069 - 31967 - 26228 - 18272 - 45361
  Giải Ba
  10.000.000đ
  97087 - 32917
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  82353
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  61608
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  062117
  Giải đặc biệt kỳ 6B2 mở ngày 07/06/2021 quý khách quận 6, quận 5 - TP Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 07-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6B2
  Giải Tám
  100.000đ
  88
  Giải Bảy
  200.000đ
  630
  Giải Sáu
  400.000đ
  5324 - 1013 - 5063
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4785
  Giải Tư
  3.000.000đ
  56091 - 00410 - 66639 - 79546 - 67125 - 48971 - 17006
  Giải Ba
  10.000.000đ
  13757 - 78493
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  07611
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  30906
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  633890
  Giải đặc biệt kỳ 6A7 ngày 05/06/2021 quý khách thành phố Long Khánh - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 05-06-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6A7
  Giải Tám
  100.000đ
  51
  Giải Bảy
  200.000đ
  922
  Giải Sáu
  400.000đ
  9995 - 9535 - 8800
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8738
  Giải Tư
  3.000.000đ
  35768 - 72465 - 40475 - 62780 - 79385 - 82727 - 07339
  Giải Ba
  10.000.000đ
  57555 - 36463
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  13347
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  90825
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  301978
  Giải đặc biệt kỳ 5F2 ngày 31/05/2021 quý khách quận 5 - Tp.HCM; huyện Định Quán, huyện Thống Nhất - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 31-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5F2
  Giải Tám
  100.000đ
  42
  Giải Bảy
  200.000đ
  420
  Giải Sáu
  400.000đ
  1928 - 7375 - 7257
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4526
  Giải Tư
  3.000.000đ
  61435 - 73883 - 19392 - 70474 - 71134 - 28260 - 46570
  Giải Ba
  10.000.000đ
  89924 - 61128
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  51044
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  54543
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  237960
  Giải đặc biệt kỳ 5E7 ngày 29/05/2021 quý khách huyện Thủ Thừa - Long An; huyện Củ Chi - TP.HCM đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 29-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5E7
  Giải Tám
  100.000đ
  47
  Giải Bảy
  200.000đ
  394
  Giải Sáu
  400.000đ
  4762 - 9308 - 1708
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2209
  Giải Tư
  3.000.000đ
  39268 - 98476 - 56237 - 02578 - 77467 - 54227 - 60307
  Giải Ba
  10.000.000đ
  57477 - 89042
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  56998
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  24205
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  561270
  Giải đặc biệt kỳ 5E2 ngày 24/05/2021 quý khách quận 2 - Tp.HCM đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 24-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5E2
  Giải Tám
  100.000đ
  57
  Giải Bảy
  200.000đ
  390
  Giải Sáu
  400.000đ
  5911 - 0210 - 2435
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2337
  Giải Tư
  3.000.000đ
  68337 - 36475 - 19007 - 93582 - 36501 - 66087 - 04334
  Giải Ba
  10.000.000đ
  72163 - 53302
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  71326
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  72599
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  705121
  Giải đặc biệt kỳ 5D7 ngày 22/05/2021 quý khách quận 4, quận 5 - Tp.HCM đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Giới thiệu chung

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay16

Tuần này5067

Tháng này28208

Tất cả1877908

Trực tuyến1

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...