12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 06-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12B2
  Giải Tám
  100.000đ
  93
  Giải Bảy
  200.000đ
  585
  Giải Sáu
  400.000đ
  7852 - 8832 - 4100
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9518
  Giải Tư
  3.000.000đ
  83881 - 96585 - 96912 - 17262 - 31842 - 34600 - 57547
  Giải Ba
  10.000.000đ
  57476 - 16478
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  79254
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  10161
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  245082
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 04-12-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12A7
  Giải Tám
  100.000đ
  64
  Giải Bảy
  200.000đ
  364
  Giải Sáu
  400.000đ
  4951 - 6507 - 7051
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4942
  Giải Tư
  3.000.000đ
  90321 - 55875 - 79307 - 34384 - 66632 - 99008 - 33725
  Giải Ba
  10.000.000đ
  86657 - 48511
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  68572
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  34569
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  018204
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 29-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11E2
  Giải Tám
  100.000đ
  04
  Giải Bảy
  200.000đ
  659
  Giải Sáu
  400.000đ
  8173 - 8649 - 6476
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5946
  Giải Tư
  3.000.000đ
  54996 - 10730 - 38162 - 71841 - 38555 - 40826 - 25484
  Giải Ba
  10.000.000đ
  44959 - 19276
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  72839
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  49719
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  444597
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 27-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D7
  Giải Tám
  100.000đ
  92
  Giải Bảy
  200.000đ
  926
  Giải Sáu
  400.000đ
  2310 - 5163 - 7445
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7705
  Giải Tư
  3.000.000đ
  59725 - 09302 - 15436 - 97927 - 25513 - 93488 - 92673
  Giải Ba
  10.000.000đ
  60703 - 78419
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  54268
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  73340
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  486755
  Giải đặc biệt kỳ 11D2 mở ngày 22/11/2021 quý khách tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 22-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D2
  Giải Tám
  100.000đ
  31
  Giải Bảy
  200.000đ
  671
  Giải Sáu
  400.000đ
  5345 - 8131 - 4216
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6507
  Giải Tư
  3.000.000đ
  35822 - 21813 - 46202 - 42058 - 33520 - 22531 - 27154
  Giải Ba
  10.000.000đ
  01090 - 73915
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  38942
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  70649
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  257907
  Giải đặc biệt kỳ 11C7 mở ngày 20/11/2021 quý khách tại Tp.Biên Hòa-Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 20-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C7
  Giải Tám
  100.000đ
  00
  Giải Bảy
  200.000đ
  403
  Giải Sáu
  400.000đ
  8823 - 7920 - 3996
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2199
  Giải Tư
  3.000.000đ
  91471 - 73599 - 28585 - 71627 - 22593 - 16798 - 80855
  Giải Ba
  10.000.000đ
  10187 - 18357
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  51071
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  83669
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  835921
  Giải đặc biệt kỳ 11C2 mở ngày 15/11/2021 quý khách tại Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 15-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C2
  Giải Tám
  100.000đ
  47
  Giải Bảy
  200.000đ
  305
  Giải Sáu
  400.000đ
  1836 - 2102 - 4678
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5474
  Giải Tư
  3.000.000đ
  65498 - 37471 - 33219 - 37596 - 46997 - 19924 - 06193
  Giải Ba
  10.000.000đ
  56077 - 79677
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  48239
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  50578
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  670566
  Giải đặc biệt kỳ 11B7 mở ngày 13/11/2021 quý khách tại quận Tân Bình, Thành Phố Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 13-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B7
  Giải Tám
  100.000đ
  59
  Giải Bảy
  200.000đ
  181
  Giải Sáu
  400.000đ
  0031 - 8044 - 5925
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5143
  Giải Tư
  3.000.000đ
  27978 - 15307 - 21251 - 66196 - 28455 - 49525 - 04211
  Giải Ba
  10.000.000đ
  35539 - 47962
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  21525
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  38000
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  871204
  Giải đặc biệt kỳ 11B2 mở ngày 08/11/2021 quý khách tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 08-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B2
  Giải Tám
  100.000đ
  14
  Giải Bảy
  200.000đ
  007
  Giải Sáu
  400.000đ
  3982 - 6370 - 0845
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2752
  Giải Tư
  3.000.000đ
  79516 - 36633 - 48198 - 44798 - 32188 - 60616 - 36197
  Giải Ba
  10.000.000đ
  13153 - 06275
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  84508
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  80659
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  926633
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 06-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11A7
  Giải Tám
  100.000đ
  01
  Giải Bảy
  200.000đ
  330
  Giải Sáu
  400.000đ
  5468 - 3192 - 2011
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0755
  Giải Tư
  3.000.000đ
  35494 - 65011 - 87248 - 56593 - 84512 - 18709 - 47955
  Giải Ba
  10.000.000đ
  16684 - 84981
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  05322
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  31319
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  302233
  Giải đặc biệt kỳ 11A2 mở ngày 1/01/2021 quý khách huyện Đồng Xoài - Bình Phước đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày ngày 01-11-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11A2
  Giải Tám
  100.000đ
  44
  Giải Bảy
  200.000đ
  094
  Giải Sáu
  400.000đ
  3089 - 6264 - 4319
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2310
  Giải Tư
  3.000.000đ
  37331 - 38383 - 40315 - 68793 - 63933 - 91113 - 65368
  Giải Ba
  10.000.000đ
  25634 - 68196
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  03904
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  38235
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  780388
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 30-10-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10E7
  Giải Tám
  100.000đ
  22
  Giải Bảy
  200.000đ
  389
  Giải Sáu
  400.000đ
  2870 - 6892 - 7594
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6356
  Giải Tư
  3.000.000đ
  13443 - 89167 - 08311 - 93319 - 19451 - 01338 - 31530
  Giải Ba
  10.000.000đ
  12461 - 40828
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  15030
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  56497
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  393781
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 25-10-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10E2
  Giải Tám
  100.000đ
  24
  Giải Bảy
  200.000đ
  944
  Giải Sáu
  400.000đ
  5213 - 2674 - 8341
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9458
  Giải Tư
  3.000.000đ
  27087 - 60858 - 26362 - 30375 - 62150 - 86408 - 92697
  Giải Ba
  10.000.000đ
  79964 - 86278
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  06107
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  47712
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  911182
  Giải đặc biệt kỳ 10D7 mở ngày 23/10/2021 quý khách thành phố Bến Tre - Bến Tre đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Giới thiệu chung

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay335

Tuần này3237

Tháng này8977

Tất cả1962649

Trực tuyến2

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...