12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày Kết quả 05-12-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12B2
  Giải Tám
  100.000đ
  46
  Giải Bảy
  200.000đ
  635
  Giải Sáu
  400.000đ
  8718 - 2738 - 9138
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5998
  Giải Tư
  3.000.000đ
  05208 - 13966 - 88199 - 62643 - 35898 - 61988 - 07457
  Giải Ba
  10.000.000đ
  48331 - 46910
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  96667
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  52303
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  962464
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 03-12-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 12A7
  Giải Tám
  100.000đ
  47
  Giải Bảy
  200.000đ
  353
  Giải Sáu
  400.000đ
  7583 - 1442 - 8979
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7607
  Giải Tư
  3.000.000đ
  88247 - 34716 - 66967 - 01501 - 00741 - 92512 - 53315
  Giải Ba
  10.000.000đ
  83899 - 68937
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  73073
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  72207
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  628749
  Giải đặc biệt kỳ 11E2 mở ngày 28/11/2022 quý khách tại quận Bình Thạnh - TP.HCM, huyện Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 28-11-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11E2
  Giải Tám
  100.000đ
  67
  Giải Bảy
  200.000đ
  412
  Giải Sáu
  400.000đ
  5298 - 6129 - 8765
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5354
  Giải Tư
  3.000.000đ
  27592 - 97186 - 08587 - 51720 - 88808 - 08129 - 28078
  Giải Ba
  10.000.000đ
  52513 - 36608
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  98275
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  70145
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  860428
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 26-11-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D7
  Giải Tám
  100.000đ
  51
  Giải Bảy
  200.000đ
  816
  Giải Sáu
  400.000đ
  1498 - 0181 - 5487
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0354
  Giải Tư
  3.000.000đ
  55864 - 18399 - 34328 - 30012 - 91745 - 93432 - 16539
  Giải Ba
  10.000.000đ
  03891 - 45070
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  83675
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  86631
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  244392
  Giải đặc biệt kỳ 11D2 mở ngày 21/11/2022 quý khách tại huyện Đức Hòa - Long An đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 21-11-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D2
  Giải Tám
  100.000đ
  55
  Giải Bảy
  200.000đ
  564
  Giải Sáu
  400.000đ
  3494 - 6865 - 0915
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0969
  Giải Tư
  3.000.000đ
  75445 - 94450 - 49035 - 24222 - 03445 - 36782 - 62186
  Giải Ba
  10.000.000đ
  02655 - 99691
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  62041
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  31486
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  146610
  Giải đặc biệt kỳ 11C7 mở ngày 19/11/2022 quý khách tại thành phố Thuận An; thị xã Bến Cát - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 19-11-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C7
  Giải Tám
  100.000đ
  06
  Giải Bảy
  200.000đ
  816
  Giải Sáu
  400.000đ
  9426 - 1135 - 8247
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1888
  Giải Tư
  3.000.000đ
  50453 - 06255 - 61631 - 13568 - 32588 - 29397 - 21186
  Giải Ba
  10.000.000đ
  93437 - 34515
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  54459
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  96038
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  337741
  Giải đặc biệt kỳ 11C2 mở ngày 14/11/2023 quý khách tại huyện Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 14-11-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C2
  Giải Tám
  100.000đ
  74
  Giải Bảy
  200.000đ
  267
  Giải Sáu
  400.000đ
  1227 - 7470 - 8561
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3776
  Giải Tư
  3.000.000đ
  22637 - 08305 - 36919 - 54926 - 52147 - 93432 - 60378
  Giải Ba
  10.000.000đ
  49356 - 66430
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  60161
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  49805
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  003081
  Giải đặc biệt kỳ 11B7 mở ngày 12/11/2022 quý khách tại huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 12-11-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B7
  Giải Tám
  100.000đ
  43
  Giải Bảy
  200.000đ
  058
  Giải Sáu
  400.000đ
  1669 - 3677 - 4096
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7458
  Giải Tư
  3.000.000đ
  15636 - 40912 - 08629 - 86296 - 35942 - 19564 - 59178
  Giải Ba
  10.000.000đ
  07682 - 90486
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  87026
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  59056
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  084841
  Giải đặc biệt kỳ 11B2 mở ngày 07/11/2022 quý khách tại quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 07-11-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B2
  Giải Tám
  100.000đ
  99
  Giải Bảy
  200.000đ
  396
  Giải Sáu
  400.000đ
  9139 - 7280 - 8203
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9393
  Giải Tư
  3.000.000đ
  25004 - 16208 - 73044 - 97708 - 01147 - 32302 - 60745
  Giải Ba
  10.000.000đ
  60953 - 14381
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  37599
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  96153
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  375596
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 05-11-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11A7
  Giải Tám
  100.000đ
  60
  Giải Bảy
  200.000đ
  690
  Giải Sáu
  400.000đ
  1970 - 1437 - 0152
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8121
  Giải Tư
  3.000.000đ
  28590 - 46805 - 97775 - 45965 - 29525 - 21405 - 69423
  Giải Ba
  10.000.000đ
  10251 - 05690
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  28117
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  89623
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  011128
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 31-10-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10F2
  Giải Tám
  100.000đ
  83
  Giải Bảy
  200.000đ
  239
  Giải Sáu
  400.000đ
  7237 - 5057 - 5982
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7317
  Giải Tư
  3.000.000đ
  82959 - 07176 - 89901 - 07904 - 77112 - 37597 - 86782
  Giải Ba
  10.000.000đ
  37361 - 68286
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  84304
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  30696
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  962455
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 29-10-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10E7
  Giải Tám
  100.000đ
  46
  Giải Bảy
  200.000đ
  479
  Giải Sáu
  400.000đ
  9622 - 1027 - 2844
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7650
  Giải Tư
  3.000.000đ
  37884 - 70833 - 08275 - 57062 - 87870 - 70004 - 10908
  Giải Ba
  10.000.000đ
  23214 - 23946
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  42712
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  68938
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  712433
  Giải đặc biệt kỳ 10E2 mở ngày 24/10/2022 quý khách tại thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 24-10-2022
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10E2
  Giải Tám
  100.000đ
  70
  Giải Bảy
  200.000đ
  849
  Giải Sáu
  400.000đ
  6280 - 8714 - 6965
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1438
  Giải Tư
  3.000.000đ
  92081 - 96865 - 93346 - 70679 - 43676 - 03784 - 05018
  Giải Ba
  10.000.000đ
  79438 - 41846
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  07226
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  03018
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  099412
  Giải đặc biệt kỳ 10D7 mở ngày 22/10/2022 quý khách tại huyện Cai Lậy - Tiền Giang đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay765

Tuần này6073

Tháng này10617

Tất cả733842

Trực tuyến2

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...