12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 27-11-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11E2
  Giải Tám
  100.000đ
  71
  Giải Bảy
  200.000đ
  189
  Giải Sáu
  400.000đ
  1717 - 1871 - 9942
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4885
  Giải Tư
  3.000.000đ
  56691 - 02593 - 22377 - 00495 - 50737 - 43331 - 92107
  Giải Ba
  10.000.000đ
  67766 - 48534
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  95278
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  87569
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  674312
  Giải đặc biệt kỳ 11D2 mở ngày 20/11/2023 quý khách thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 25-11-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D7
  Giải Tám
  100.000đ
  61
  Giải Bảy
  200.000đ
  149
  Giải Sáu
  400.000đ
  2249 - 3443 - 0232
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7568
  Giải Tư
  3.000.000đ
  22968 - 18623 - 69934 - 10347 - 93727 - 71064 - 76824
  Giải Ba
  10.000.000đ
  39837 - 54044
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  71726
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  36162
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  187173
  Giải đặc biệt kỳ 11D2 mở ngày 20/11/2023 quý khách thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 20-11-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D2
  Giải Tám
  100.000đ
  75
  Giải Bảy
  200.000đ
  590
  Giải Sáu
  400.000đ
  8850 - 1393 - 1807
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0635
  Giải Tư
  3.000.000đ
  02031 - 85587 - 95945 - 67452 - 36728 - 37236 - 00665
  Giải Ba
  10.000.000đ
  50046 - 63816
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  50877
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  73148
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  346003
  Giải đặc biệt kỳ 11C2 mở ngày 13/11/2023 quý khách huyện Dương Minh Châu, huyện Trảng Bàng - Tây Ninh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 18-11-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C7
  Giải Tám
  100.000đ
  54
  Giải Bảy
  200.000đ
  034
  Giải Sáu
  400.000đ
  6543 - 3561 - 1659
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9057
  Giải Tư
  3.000.000đ
  46990 - 70809 - 51436 - 45083 - 46952 - 24086 - 38015
  Giải Ba
  10.000.000đ
  87102 - 83019
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  25986
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  66418
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  081430
  Giải đặc biệt kỳ 11C2 mở ngày 13/11/2023 quý khách huyện Dương Minh Châu, huyện Trảng Bàng - Tây Ninh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 13-11-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C2
  Giải Tám
  100.000đ
  27
  Giải Bảy
  200.000đ
  248
  Giải Sáu
  400.000đ
  2527 - 6404 - 5286
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2037
  Giải Tư
  3.000.000đ
  71196 - 35839 - 34195 - 40855 - 55196 - 27379 - 53939
  Giải Ba
  10.000.000đ
  84392 - 57111
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  29597
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  63174
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  815945
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 11-11-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B7
  Giải Tám
  100.000đ
  88
  Giải Bảy
  200.000đ
  226
  Giải Sáu
  400.000đ
  1829 - 8806 - 5465
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5392
  Giải Tư
  3.000.000đ
  14120 - 21588 - 69110 - 12882 - 60876 - 61073 - 08083
  Giải Ba
  10.000.000đ
  25632 - 95615
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  88954
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  46924
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  692238
  Giải đặc biệt kỳ 11B2 mở ngày 06/11/2023 quý khách thành phố Dĩ An - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 06-11-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B2
  Giải Tám
  100.000đ
  46
  Giải Bảy
  200.000đ
  305
  Giải Sáu
  400.000đ
  0494 - 0835 - 2043
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1489
  Giải Tư
  3.000.000đ
  61157 - 20785 - 15606 - 48861 - 08778 - 05728 - 33750
  Giải Ba
  10.000.000đ
  42815 - 06063
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  33678
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  92952
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  151258
  Giải đặc biệt kỳ 10E2 mở ngày 30/10/2023 quý khách huyện Cần Giuộc - Long An đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 04-11-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11A7
  Giải Tám
  100.000đ
  54
  Giải Bảy
  200.000đ
  002
  Giải Sáu
  400.000đ
  5854 - 4913 - 8386
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7818
  Giải Tư
  3.000.000đ
  18475 - 13918 - 46281 - 11150 - 26395 - 01386 - 27979
  Giải Ba
  10.000.000đ
  21683 - 46513
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  53648
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  22845
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  820585
  Giải đặc biệt kỳ 10E2 mở ngày 30/10/2023 quý khách huyện Cần Giuộc - Long An đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 30-10-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10E2
  Giải Tám
  100.000đ
  60
  Giải Bảy
  200.000đ
  493
  Giải Sáu
  400.000đ
  1447 - 7512 - 8074
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4907
  Giải Tư
  3.000.000đ
  63663 - 57010 - 13110 - 57959 - 29566 - 23871 - 32816
  Giải Ba
  10.000.000đ
  29798 - 82395
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  76523
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  71036
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  616404
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 28-10-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10D7
  Giải Tám
  100.000đ
  16
  Giải Bảy
  200.000đ
  438
  Giải Sáu
  400.000đ
  0065 - 2178 - 2514
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0928
  Giải Tư
  3.000.000đ
  53545 - 93709 - 54055 - 31426 - 47816 - 76581 - 69862
  Giải Ba
  10.000.000đ
  52908 - 67184
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  76932
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  48335
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  578796
  Giải đặc biệt kỳ 10D2 mở ngày 23/10/2023 quý khách huyện Cần Đước - Long An đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 23-10-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10D2
  Giải Tám
  100.000đ
  55
  Giải Bảy
  200.000đ
  134
  Giải Sáu
  400.000đ
  1329 - 1012 - 9368
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8812
  Giải Tư
  3.000.000đ
  21407 - 10866 - 75888 - 08388 - 85880 - 02035 - 98627
  Giải Ba
  10.000.000đ
  02762 - 35480
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  57116
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  72791
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  870926
  Giải đặc biệt kỳ 10C2 mở ngày 16/10/2023 quý khách thành phố Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 21-10-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10C7
  Giải Tám
  100.000đ
  40
  Giải Bảy
  200.000đ
  425
  Giải Sáu
  400.000đ
  2832 - 4058 - 8940
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0932
  Giải Tư
  3.000.000đ
  31400 - 15173 - 87696 - 74921 - 35062 - 37505 - 94993
  Giải Ba
  10.000.000đ
  82164 - 12059
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  11394
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  08597
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  813827
  Giải đặc biệt kỳ 10C2 mở ngày 16/10/2023 quý khách thành phố Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 16-10-2023
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10C2
  Giải Tám
  100.000đ
  52
  Giải Bảy
  200.000đ
  885
  Giải Sáu
  400.000đ
  3560 - 6514 - 8364
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6033
  Giải Tư
  3.000.000đ
  26030 - 90682 - 63932 - 61364 - 12264 - 49229 - 92740
  Giải Ba
  10.000.000đ
  22557 - 52122
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  90883
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  77358
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  266274
  Giải đặc biệt kỳ 10B2 mở ngày 09/10/2023 quý khách quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay191

Tuần này3766

Tháng này191

Tất cả1093148

Trực tuyến2

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...