12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 10-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C2
  Giải Tám
  100.000đ
  26
  Giải Bảy
  200.000đ
  384
  Giải Sáu
  400.000đ
  8780 - 6146 - 7132
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9152
  Giải Tư
  3.000.000đ
  85331 - 14171 - 17163 - 32153 - 62970 - 71269 - 38560
  Giải Ba
  10.000.000đ
  92929 - 57915
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  03254
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  52214
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  333878
  Giải đặc biệt kỳ 5B7 ngày 08/05/2021 quý khách TP.Biên Hòa - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 08-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B7
  Giải Tám
  100.000đ
  79
  Giải Bảy
  200.000đ
  418
  Giải Sáu
  400.000đ
  8262 - 8049 - 4999
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2549
  Giải Tư
  3.000.000đ
  77645 - 55451 - 71546 - 82520 - 09878 - 27795 - 61975
  Giải Ba
  10.000.000đ
  01753 - 07113
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  21704
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  24518
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  807073
  Giải đặc biệt kỳ 5B2 ngày 03/05/2021 quý khách huyện Đồng Xoài, huyện Đồng Phú - Bình Phước; huyện Phú Giáo - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 03-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B2
  Giải Tám
  100.000đ
  57
  Giải Bảy
  200.000đ
  230
  Giải Sáu
  400.000đ
  3716 - 0110 - 4432
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4335
  Giải Tư
  3.000.000đ
  70795 - 84128 - 19524 - 05066 - 88548 - 80281 - 21503
  Giải Ba
  10.000.000đ
  66923 - 86790
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  43508
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  16666
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  349046
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 01-05-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A7
  Giải Tám
  100.000đ
  32
  Giải Bảy
  200.000đ
  798
  Giải Sáu
  400.000đ
  4692 - 7245 - 9191
  Giải Năm
  1.000.000đ
  4272
  Giải Tư
  3.000.000đ
  18068 - 18835 - 14969 - 30502 - 91466 - 56585 - 19296
  Giải Ba
  10.000.000đ
  05951 - 27173
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  91077
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  79095
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  971634
  Giải đặc biệt kỳ 4E2 ngày 26/04/2021 quý khách quận 10; quận Tân Bình; huyện Hócmon - TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 26-04-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E2
  Giải Tám
  100.000đ
  27
  Giải Bảy
  200.000đ
  430
  Giải Sáu
  400.000đ
  4416 - 8436 - 4149
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2871
  Giải Tư
  3.000.000đ
  66941 - 75532 - 15723 - 30953 - 48133 - 24864 - 86403
  Giải Ba
  10.000.000đ
  00314 - 94737
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  84370
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  08297
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  744616
  Giải đặc biệt kỳ 4E2 ngày 26/04/2021 quý khách huyện Củ Chi - TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 24-04-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4D7
  Giải Tám
  100.000đ
  86
  Giải Bảy
  200.000đ
  021
  Giải Sáu
  400.000đ
  0533 - 0697 - 4880
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5314
  Giải Tư
  3.000.000đ
  06254 - 31692 - 34514 - 30000 - 46118 - 34829 - 09218
  Giải Ba
  10.000.000đ
  10185 - 30658
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  92009
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  17611
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  760273
  Giải đặc biệt kỳ 04D2 ngày 20/03/2021 quý khách quận 5, quận 8 - TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 19-04-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04D2
  Giải Tám
  100.000đ
  89
  Giải Bảy
  200.000đ
  910
  Giải Sáu
  400.000đ
  2822 - 1661 - 4291
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5303
  Giải Tư
  3.000.000đ
  62225 - 83760 - 56794 - 04314 - 79971 - 74574 - 51122
  Giải Ba
  10.000.000đ
  62044 - 25027
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  08179
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  93126
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  566558
  Giải đặc biệt kỳ 04C7 ngày 17/04/2021 quý khách thị xã Tân Hạnh , TP. Biên Hòa - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 17-04-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04C7
  Giải Tám
  100.000đ
  72
  Giải Bảy
  200.000đ
  436
  Giải Sáu
  400.000đ
  1492 - 6038 - 7263
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1447
  Giải Tư
  3.000.000đ
  83995 - 66489 - 35425 - 45474 - 62331 - 61957 - 67221
  Giải Ba
  10.000.000đ
  63542 - 21253
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  30851
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  91036
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  601679
  Giải đặc biệt kỳ 04C2 ngày 12/04/2021 quý khách quận 12 - TP.Hồ Chí Minh; thị xã Bình Minh - Vĩnh Long ; huyện Cai Lậy - Tiền Giang đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 12-04-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04C2
  Giải Tám
  100.000đ
  67
  Giải Bảy
  200.000đ
  914
  Giải Sáu
  400.000đ
  7868 - 9006 - 6205
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0299
  Giải Tư
  3.000.000đ
  80248 - 64715 - 43071 - 06493 - 81654 - 37524 - 12765
  Giải Ba
  10.000.000đ
  94749 - 19120
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  86783
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  59941
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  266470
  Giải đặc biệt kỳ 04B7 ngày 10/04/2021 quý khách huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 10-04-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04B7
  Giải Tám
  100.000đ
  11
  Giải Bảy
  200.000đ
  833
  Giải Sáu
  400.000đ
  9946 - 0354 - 6042
  Giải Năm
  1.000.000đ
  6185
  Giải Tư
  3.000.000đ
  80181 - 36917 - 07584 - 38269 - 39987 - 26545 - 91553
  Giải Ba
  10.000.000đ
  69611 - 21235
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  90198
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  21834
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  481593
  Giải đặc biệt kỳ 04B2ngày 05/04/2021 quý khách huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh; huyện Trảng Bom - Đồng Nai; huyện Cai Lậy - Tiền Giang; huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 05-04-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04B2
  Giải Tám
  100.000đ
  16
  Giải Bảy
  200.000đ
  254
  Giải Sáu
  400.000đ
  7986 - 6886 - 0121
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7454
  Giải Tư
  3.000.000đ
  36207 - 64295 - 16372 - 20778 - 08541 - 99773 - 08128
  Giải Ba
  10.000.000đ
  50430 - 11992
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  08806
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  01856
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  361554
  Giải đặc biệt kỳ 4A7 ngày 03/04/2021 quý khách huyện Tánh Linh - Bình Thuận đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 03-04-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04A7
  Giải Tám
  100.000đ
  85
  Giải Bảy
  200.000đ
  946
  Giải Sáu
  400.000đ
  8099 - 3115 - 7690
  Giải Năm
  1.000.000đ
  0439
  Giải Tư
  3.000.000đ
  74208 - 54849 - 02194 - 93808 - 57920 - 36786 - 81086
  Giải Ba
  10.000.000đ
  12340 - 58286
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  38492
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  03281
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  670845
  Giải đặc biệt kỳ 3E2 ngày 29/03/2021 quý khách huyện Hòn Đất - Kiên Giang; TP.Biên Hòa - Đồng Nai đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 29-03-2021
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 03E2
  Giải Tám
  100.000đ
  50
  Giải Bảy
  200.000đ
  964
  Giải Sáu
  400.000đ
  0506 - 0311 - 1369
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1043
  Giải Tư
  3.000.000đ
  24181 - 39244 - 56989 - 39913 - 75713 - 71878 - 45536
  Giải Ba
  10.000.000đ
  18081 - 55331
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  28485
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  85674
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  989963
  Giải đặc biệt kỳ 3D7 ngày 27/03/2021 quý khách quận 12; huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Giới thiệu chung

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay129

Tuần này5376

Tháng này27423

Tất cả1611675

Trực tuyến2

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...