12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 19-02-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 2D2
  Giải Tám
  100.000đ
  99
  Giải Bảy
  200.000đ
  075
  Giải Sáu
  400.000đ
  9048 - 3459 - 1867
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8167
  Giải Tư
  3.000.000đ
  88707 - 98442 - 29162 - 73894 - 38802 - 07434 - 83136
  Giải Ba
  10.000.000đ
  21121 - 57898
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  33324
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  15989
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  172724
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 17-02-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 2C7
  Giải Tám
  100.000đ
  37
  Giải Bảy
  200.000đ
  900
  Giải Sáu
  400.000đ
  8723 - 9695 - 0750
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9606
  Giải Tư
  3.000.000đ
  16351 - 67135 - 36176 - 92097 - 62601 - 19208 - 27132
  Giải Ba
  10.000.000đ
  32715 - 96871
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  01177
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  84332
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  179627
  Giải đặc biệt kỳ 02B2 mở ngày 05/02/2024 quý khách tại thành phố Châu Đốc - An Giang; thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 12-02-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 2C2
  Giải Tám
  100.000đ
  37
  Giải Bảy
  200.000đ
  501
  Giải Sáu
  400.000đ
  9590 - 5004 - 7980
  Giải Năm
  1.000.000đ
  3201
  Giải Tư
  3.000.000đ
  34719 - 31615 - 89293 - 91841 - 13568 - 93396 - 54828
  Giải Ba
  10.000.000đ
  43258 - 04131
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  63095
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  06495
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  433361
  Giải đặc biệt kỳ 2B2 mở ngày 05/02/2024 quý khách tại thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An - Bình Dương đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 10-02-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 2B7
  Giải Tám
  100.000đ
  89
  Giải Bảy
  200.000đ
  621
  Giải Sáu
  400.000đ
  4028 - 5723 - 0634
  Giải Năm
  1.000.000đ
  2862
  Giải Tư
  3.000.000đ
  59691 - 50922 - 25668 - 74960 - 94763 - 03164 - 49828
  Giải Ba
  10.000.000đ
  77538 - 29466
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  05733
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  11027
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  850589
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 05-02-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 2B2
  Giải Tám
  100.000đ
  13
  Giải Bảy
  200.000đ
  270
  Giải Sáu
  400.000đ
  9163 - 8353 - 5506
  Giải Năm
  1.000.000đ
  9675
  Giải Tư
  3.000.000đ
  84173 - 19512 - 60946 - 79102 - 60199 - 50838 - 18536
  Giải Ba
  10.000.000đ
  68322 - 79038
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  16472
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  25103
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  983646
  Giải đặc biệt kỳ 01E2 mở ngày 29/01/2024 quý khách tại huyện Long Hồ, huyện Măng Thít - Vĩnh Long đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 03-02-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 2A7
  Giải Tám
  100.000đ
  07
  Giải Bảy
  200.000đ
  291
  Giải Sáu
  400.000đ
  9839 - 3044 - 9311
  Giải Năm
  1.000.000đ
  7640
  Giải Tư
  3.000.000đ
  35524 - 37291 - 09198 - 72435 - 31063 - 49728 - 59396
  Giải Ba
  10.000.000đ
  87958 - 20788
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  51424
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  68811
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  582950
  Giải đặc biệt kỳ 01E2 mở ngày 29/01/2024 quý khách tại huyện Long Hồ, huyện Măng Thít - Vĩnh Long đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 29-01-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01E2
  Giải Tám
  100.000đ
  58
  Giải Bảy
  200.000đ
  968
  Giải Sáu
  400.000đ
  9597 - 7106 - 9330
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8620
  Giải Tư
  3.000.000đ
  03725 - 90537 - 74819 - 31356 - 02831 - 96983 - 58898
  Giải Ba
  10.000.000đ
  18114 - 80292
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  33927
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  14199
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  046413
  Giải đặc biệt kỳ 01D2 mở ngày 22/01/2024 quý khách tại huyện Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 27-01-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 1D7
  Giải Tám
  100.000đ
  28
  Giải Bảy
  200.000đ
  655
  Giải Sáu
  400.000đ
  2391 - 4961 - 3783
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1398
  Giải Tư
  3.000.000đ
  49444 - 83614 - 33740 - 40888 - 71595 - 78399 - 81277
  Giải Ba
  10.000.000đ
  09074 - 94545
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  60292
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  77332
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  299997
  Giải đặc biệt kỳ 01D2 mở ngày 22/01/2024 quý khách tại huyện Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 22-01-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01D2
  Giải Tám
  100.000đ
  57
  Giải Bảy
  200.000đ
  159
  Giải Sáu
  400.000đ
  2598 - 9725 - 5388
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1309
  Giải Tư
  3.000.000đ
  95857 - 19139 - 46833 - 41162 - 18701 - 51000 - 95811
  Giải Ba
  10.000.000đ
  67438 - 36498
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  56153
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  96362
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  121543
  Giải đặc biệt kỳ 01C2 mở ngày 15/01/2024 quý khách tại quận 5, quận 11, quận 6 - Thành Phố Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 20-01-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01C7
  Giải Tám
  100.000đ
  11
  Giải Bảy
  200.000đ
  874
  Giải Sáu
  400.000đ
  8892 - 0961 - 3538
  Giải Năm
  1.000.000đ
  5953
  Giải Tư
  3.000.000đ
  12608 - 84418 - 11737 - 62486 - 89896 - 56325 - 46865
  Giải Ba
  10.000.000đ
  51058 - 76068
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  91186
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  75990
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  132339
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 15-01-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01C2
  Giải Tám
  100.000đ
  97
  Giải Bảy
  200.000đ
  831
  Giải Sáu
  400.000đ
  0424 - 7857 - 5755
  Giải Năm
  1.000.000đ
  8457
  Giải Tư
  3.000.000đ
  14576 - 80905 - 48885 - 60474 - 56679 - 53372 - 31091
  Giải Ba
  10.000.000đ
  06172 - 05926
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  22508
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  95132
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  184783
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 13-01-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 01B7
  Giải Tám
  100.000đ
  22
  Giải Bảy
  200.000đ
  976
  Giải Sáu
  400.000đ
  6022 - 1059 - 6363
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1042
  Giải Tư
  3.000.000đ
  36866 - 28048 - 76610 - 42564 - 27903 - 11679 - 91266
  Giải Ba
  10.000.000đ
  51700 - 07693
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  83239
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  82691
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  322823
  Giải đặc biệt kỳ 01B2 mở ngày 08/01/2023 quý khách thành phố Trà Vinh - Trà Vinh; huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long đã trúng thưởng.
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 08-01-2024
  Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 1B2
  Giải Tám
  100.000đ
  34
  Giải Bảy
  200.000đ
  364
  Giải Sáu
  400.000đ
  1291 - 6519 - 9477
  Giải Năm
  1.000.000đ
  1739
  Giải Tư
  3.000.000đ
  47010 - 75728 - 77917 - 43266 - 20000 - 90849 - 88409
  Giải Ba
  10.000.000đ
  27891 - 06501
  Giải Nhì
  15.000.000đ
  01689
  Giải Nhất
  30.000.000đ
  08276
  Giải Đặc Biệt
  2.000.000.000đ
  037227
  Giải đặc biệt kỳ 01A2 mở ngày 01/01/2024 quý khách tại thành phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; tỉnh Bình Dương đã trúng thưởng.

MẪU VÉ CÀO

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay457

Tuần này2526

Tháng này19659

Tất cả1177539

Trực tuyến3

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...