12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e202-xosocao-65e62c2150f8a9768adf30a45e6d1cfe

Thông tin công bố

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP.Hồ Chí Minh
Công khai tài chính định kỳ và bất thường
Nội dung công bố Ngày phê duyệt
Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Năm 2019 15/08/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 ( Đã được Kiểm Toán) 31/05/2019
Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2018 15/08/2018
Báo cáo tài chính năm 2017 ( Đã được Kiểm Toán) 01/06/2018
Báo Cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 08/08/2017
Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 (Đã Được Kiểm Toán) 26/04/2017
Kế Hoạch Tài Chính Năm 2017 Của Công Ty 21/02/2017
Tình Hình Đầu Tư Và Huy Động Vốn Vào Các Dự Án TSCĐ Và XDCB 6 Tháng Đầu Năm 2016 29/08/2016
Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Năm 2016 19/07/2016
Báo cáo tài chính năm 2015 ( Đã được kiểm toán) 03/06/2016
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015 03/06/2016
Báo cáo tài chính quý II năm 2015 03/06/2016
Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán) 02/06/2016
Báo cáo tài chính quý II năm 2014 16/11/2015
Danh sách viên chức quản lý
Nội dung công bố Ngày phê duyệt
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Doanh Nghiệp Năm 2018. 30/05/2019
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Doanh Nghiệp Năm 2017. 31/05/2018
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Doanh Nghiệp Năm 2016 06/05/2017
Thông Tin Về Tình Hình Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Doanh Nghiệp 17/10/2016
Quyết định về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP. Hồ Chí Minh 17/11/2017
Công khai lương, thưởng cán bộ công nhân viên
Nội dung công bố Ngày phê duyệt
Báo Cáo Chế Độ Tiền Lương, Tiền Thưởng Của Doanh Nghiệp Năm 2018 27/03/2019
Báo Cáo Chế Độ Tiền Lương, Tiền Thưởng Của Doanh Nghiệp Năm 2017 26/03/2018
Báo Cáo Quỹ Lương, Thù Lao, Tiền Thưởng Của DOanh Nghiệp Năm 2016 31/03/2017
Báo Cáo Quỹ Lương, Thù Lao, Tiền Thưởng Của DOanh Nghiệp Năm 2015 30/03/2017
Quỹ Tiền Lương Thực Hiện Viên Chức Quản Lý Năm 2015. 08/07/2016
Quỹ Tiền Lương Thực Hiện Người Lao Động Năm 2015. 08/07/2016
Tình hình thực hiện quỹ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý năm 2014 16/11/2015
Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2013 09/09/2015
Tiền lương, tiền thưởng Ban lãnh đạo năm 2013 09/09/2015
Quy chế Trả lương, trả thưởng cho người lao động( Quyết định số 822/QĐ-XSKT và số 27/QĐ-XSKT) 02/09/2015
Các thông tin công bố khác
Nội dung công bố Ngày phê duyệt
Báo Cáo Đánh Giá Về Kết Quả Thực Hiện Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2019 Và 03 Năm Gần Nhất. 30/05/2019
Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Và Đầu Tư Phát Triển Năm 2019 23/03/2019
Báo Cáo Đánh Giá Về Kết Quả Thực Hiện Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2018 Và 03 Năm Gần Nhất. 31/05/2018
Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Và Đầu Tư Phát Triển Năm 2018 26/03/2018
Kế Hoạch Tài Chính Năm 2018 Của Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP Hồ Chí Minh 20/12/2017
Báo Cáo Đánh Giá Về Kết Quả Thực Hiện Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Hằng Năm Và 03 Năm Gần Nhất (Năm Báo Cáo 2017) 09/06/2017
Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Và Đầu Tư Phát Triển Năm 2017 26/04/2017
Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động 6 Tháng Đầu Năm Và Kế Hoạch Hoạt Động Kinh Doanh 6 Tháng Cuối Năm 2016. 09/07/2016
Báo Cáo Tổng Kết Năm 2015 Và Kế Hoạch Năm 2016 08/07/2016
Đánh Giá Hiệu Quả Doanh Nghiệp Và Xếp Loại Viên Chức Quản Lý Năm 2015. 08/07/2016
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty 20/06/2016
Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại viên chức quản lý năm 2014 16/11/2015
Chiến Lược Phát Triển Của Doanh Nghiệp Giai Đoạn 2016 - 2020 09/09/2015
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 18/07/2015
Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 11/07/2015
Giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 16/06/2015

Giới thiệu chung

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay81

Tuần này81

Tháng này10751

Tất cả1126044

Trực tuyến1

Processing...