12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg

Văn bản pháp luật

THỂ LỆ THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG

THỂ LỆ THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-XSKT ngày 24-9-2013 của
Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên XSKT TP. Hồ Chí Minh).

Để việc tham gia dự thưởng và thực hiện trả thưởng đối với loại hình xổ số truyền thống đảm bảo các quy định của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành “Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống” để căn cứ thực hiện với nội dung như sau:

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên loại hình và sản phẩm xổ số

            Xổ số truyền thống là loại hình xổ số có in sẵn trước giá vé, ngày mở thưởng, kỳ vé phát hành, ký hiệu sê-ri, thời hạn lĩnh thưởng và hàng số dự thưởng gồm 06 chữ số, theo thứ tự từ số 000.000 đến số 999.999 trong mỗi sê-ri phát hành để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng; kết quả trúng thưởng được xác định ngay sau khi quay số mở thưởng.

Điều 2: Tên tổ chức phát hành vé xổ số

            Vé xổ số truyền thống do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh phát hành (sau đây gọi là Công ty XSKT), được tiêu thụ trên địa bàn các Tỉnh, Thành trong khu vực miền Nam. 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ

THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG

Điều 3: Đối tượng và điều kiện tham gia dự thưởng xổ số

        1. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

        2. Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

        3. Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4: Cách thức tham gia dự thưởng

        1. Người tham gia dự thưởng xổ số truyền thống, chọn lựa mua vé xổ số được in sẵn bán tại các đại lý xổ số, các điểm bán lẻ và người bán dạo…

        2. Vé xổ số truyền thống do Công ty TNHH một thành viên XSKT Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, được quay số mở thưởng định kỳ vào lúc 16h20 ngày thứ hai và thứ bảy hàng tuần, tại số 23 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, theo đúng các quy định của Bộ Tài chính.

        3. Người tham gia dự thưởng tiến hành đối chiếu hàng số dự thưởng in sẵn trên vé xổ số với kết quả mở thưởng do Công ty XSKT công bố.

Điều 5: Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

        1. Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số. Công ty XSKT ký thông báo kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng; công bố kết quả mở thưởng qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty XSKT hoặc các phương tiện thông tin khác…

        2. Vé xổ số được xác định trúng thưởng phải là vé do Công ty XSKT phát hành;  các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng; các chữ số dự thưởng in sẵn trên tờ vé trùng theo đúng vị trí và thứ tự từ phải qua trái với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT công bố;   vé xổ số trúng trùng nhiều giải được lĩnh thưởng tất cả các giải.

        3. Vé xổ số trúng thưởng được bộ phận trả thưởng tiếp nhận, kiểm tra và lập thủ tục trả thưởng theo đúng quy trình do Công ty XSKT ban hành.

Điều 6: Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng

        - Gồm có 11 hạng giải thưởng và được quay số mở thưởng 18 lần.

        - Cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé (1 sê-ri), mệnh giá 10.000 đồng, loại vé xổ số truyền thống 6 chữ số, cụ thể như sau:

Giải thưởng và số lần quay số

Giá trị mỗi

giải thưởng (đồng)

Số lượng vé trúng hưởng

Tổng giá trị trúng thưởng (đồng)

Giải tám         (xổ 2 chữ số – quay 1 lần)

100.000

10.000

1.000.000.000

Giải bảy         (xổ 3 chữ số – quay 1 lần)

200.000

1.000

200.000.000

Giải sáu          (xổ 4 chữ số – quay 3 lần)

400.000

300

120.000.000

Giải năm        (xổ 4 chữ số – quay 1 lần)

1.000.000

100

100.000.000

Giải tư            (xổ 5 chữ số – quay 7 lần)

3.000.000

70

210.000.000

Giải ba           (xổ 5 chữ số – quay 2 lần)

10.000.000

20

200.000.000

Giải nhì          (xổ 5 chữ số – quay 1 lần)

20.000.000

10

200.000.000

Giải nhất        (xổ 5 chữ số – quay 1 lần)

30.000.000

10

300.000.000

Giải đặc biệt   (xổ 6 chữ số – quay 1 lần)

1.500.000.000

01

1.500.000.000

- Giải khuyến khích 1: Cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn – so với giải đặc biệt.

100.000.000

 

09

900.000.000

- Giải khuyến khích 2: cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất cứ hàng nào của 05 chữ số còn lại (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) – so với giải đặc biệt.

6.000.000

45

270.000.000

Tổng cộng

 

11.565

5.000.000.000

Điều 7: Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng xổ số

        1. Trách nhiệm:

        a. Người tham gia dự thưởng xổ số cần xem qua nội dung quy định ở mặt sau tờ vé số, tìm hiểu và tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số do Công ty XSKT công bố để bảo vệ quyền lợi cho mình.

        b. Bảo quản tốt tờ vé xổ số đã mua để đảm bảo điều kiện lĩnh thưởng; khi trúng thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng.

        c. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng xổ số theo quy định hiện hành.

        2. Quyền lợi:

        a. Người tham gia dự thưởng xổ số khi trúng thưởng được Công ty XSKT trả thưởng một lần, với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản(sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng xổ số theo quy định) và được yêu cầu Công ty XSKT giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng.

        b. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp của mình phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8: Trách nhiệm, quyền hạn của Công ty Xổ số kiến thiết

        1. Trách nhiệm:

        a. Trong quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, Công ty XSKT phải đảm bảo nguyên tắc: “Minh bạch, khách quan, trung thực - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia”.

        b. Trong thực hiện in vé, phát hành và phân phối vé xổ số, tổ chức quay số mở thưởng, công bố kết quả mở thưởng, thực hiện trả thưởng cho vé xổ số trúng thưởng phải đảm bảo Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số và các quy trình, quy định hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

        c. Đảm bảo bí mật thông tin trả thưởng theo đề nghị của khách hàng, ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho công tác quản lý.

        2. Quyền hạn:

        a. Công ty XSKT được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết nếu không có yêu cầu giữ bí mật của người trúng thưởng.

        b. Được quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp vé xổ số lĩnh thưởng không đảm bảo các điều kiện quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số.

        c. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận, làm giả vé số dưới mọi hình thức nhằm lừa đảo, để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng, Công ty XSKT đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 9: Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng

        1. Điều kiện chung:

        Vé xổ số lĩnh thưởng phải là vé xổ số do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng, có các chữ số dự thưởng trùng với một trong các giải của kết quả quay số mở thưởng do Công ty XSKT công bố và phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

        2. Điều kiện xem xét cụ thể:

        a. Trường hợp không chi trả thưởng:

        - Vé lĩnh thưởng không đảm bảo theo điều kiện chung nêu trên hoặc có dấu hiệu, hành vi gian lận, làm giả dưới mọi hình thức.

        - Vé lĩnh thưởng bị rách rời mà phần rách không còn để chắp vá lại được, gồm có: các vị trí được quy định để vô hiệu hóa tờ vé (mất góc trên hoặc góc dưới bên phải); khu vực giáp lai để so cùi lưu; vị trí mã vạch kiểm tra; vị trí hàng chữ số dự thưởng (dãy số chính); bị cháy xén hoặc rách mất hơn 10% diện tích tờ vé bất kể vị trí.

        b. Trường hợp xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng:

        - Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị phai màu, sờn rách, rách rời nhưng chắp vá lại được, vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố cần kiểm tra để xác định trúng thưởng, và có đơn trình bày lý do hợp lý, Công ty XSKT sẽ thẩm tra, xác minh để thực hiện trả thưởng.

        - Trường hợp vé trúng thưởng bị nhàu nát, biến dạng, bị cháy xém hoặc rách mất dưới 10% diện tích tờ vé… thì tùy theo tình trạng thực tế của tờ vé và kết quả thẩm tra, xác định, mà xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng. Thẩm quyền quyết định là Tổng Giám đốc Công ty XSKT.

        - Trường hợp cần thiết, Công ty XSKT trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng, phí giám định do người sở hữu vé số chi trả.

        c. Trường hợp vé xổ số sai sót kỹ thuật :

        Vé xổ số bị sai sót kỹ thuật là vé xổ số do Công ty XSKT phát hành nhưng có sai sót trong quá trình in vé như: hàng số dự thưởng in không đủ 06 chữ số, trùng số sê-ri (cặp vé bị tăng lên), cắt phạm khổ vé, vé hư đóng chung trong cặp vé…Trường hợp này, cần thực hiện và xử lý như sau:

        - Người tham gia dự thưởng xổ số không chọn mua vé xổ số bị sai sót kỹ thuật, khi phát hiện đã lỡ mua thì trả, đổi lại cho người bán vé số hoặc đại lý xổ số để đảm bảo quyền lợi cho mình.

        - Đại lý xổ số và người bán vé khi phát hiện vé xổ số bị sai sót kỹ thuật cần kịp thời thu hồi, đổi lại vé khác hoặc trả lại tiền cho người mua vé, thực hiện cắt góc để vô hiệu hóa tờ vé và đưa vào vé bán không hết trả lại Công ty.

Điều 10: Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

        1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

        2. Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng theo quy định chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng, nhưng Công ty XSKT sẽ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục trả thưởng để thanh toán ngay, kịp thời cho người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11: Khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng xổ số

        Loại hình kinh doanh xổ số truyền thống dựa trên kết quả ngẫu nhiên nên mang tính chất may rủi, được tổ chức theo nguyên tắc Công ty XSKT bán vé xổ số, thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng đầu tư xây dựng các công trình có ý nghĩa thiết thực như: giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. Do đó, “Tham gia mua xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà nhưng bạn không thể làm giàu từ mua xổ số”.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12: Triển khai thực hiện

        1. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, được niêm yết và công bố công khai tại trụ sở chính Công ty, đăng trên trang thông tin điện tử, văn phòng đại diện, các trạm phát hành của công ty, các đại lý xổ số và phát tờ rơi cho khách hàng.

        2. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống được áp dụng thực hiện từ ngày 01/10/2013.

        3. Công ty XSKT có trách nhiệm triển khai Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống cho cán bộ, nhân viên các phòng nghiệp vụ; phổ biến cho đại lý xổ số và khách hàng.

        4. Người tham gia dự thưởng xổ số có thắc mắc cần giải đáp điện thoại số: 38.293076 – 38.224468 – 38.295225 hoặc vào Website http://www.xskthcm.com

        5. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh được báo cáo Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Thành phố và các cơ quan chức năng để theo dõi, quản lý và giám sát thực hiện./.

                                                     

 

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH

admin

Bài đăng khác

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay79

Tuần này4945

Tháng này25238

Tất cả852717

Trực tuyến1

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...