12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg

Tài liệu

Quyết Định V/V Tiếp Nhận Và Bổ Nhiệm Thành Viên Chuyên Trách Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh

Quyết Định V/V Tiếp Nhận Và Bổ Nhiệm Thành Viên Chuyên Trách

Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh

Quyết định bổ nhiệm lại soát viên chuyên trách Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh

Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Đầu Năm 2022 (Đã Được Kiểm Toán)

Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Doanh Nghiệp 6 Tháng Năm 2022

Báo Cáo Đánh Giá Về Kết Quả Thực Hiện Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2021

Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Ty

Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Doanh Nghiệp Năm 2021

Báo Cáo Tài Chính Năm 2021 (Đã Được Kiểm Toán)

Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục Tiêu Tổng Quát, Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2022 Của Công ty (Cập Nhật)

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh

Quyết Định Về Bổ Nhiệm Lại Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay95

Tuần này4961

Tháng này25254

Tất cả852733

Trực tuyến2

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...