12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e212-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e2
 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 23-11-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 11D2
  Giải tám 22
  Giải bảy 477
  Giải sáu 6995-9376-6260
  Giải năm 4827
  Giải tư 56803-05078-04867-50250 -64469-38304-58566
  Giải ba 77642-49465
  Giải nhì 07957
  Giải nhất 90096
  Giải đặc biệt 515461

  * Các giải đặc biệt loại 11C7, mở ngày 21/11/2015 đồng bào Quận 5, 11 TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 21-11-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 11C7
  Giải tám 08
  Giải bảy 371
  Giải sáu 6536-0930-2651
  Giải năm 7534
  Giải tư 16964-04405-55236-90533 -32648-79652-94764
  Giải ba 72841-05759
  Giải nhì 33872
  Giải nhất 99750
  Giải đặc biệt 685609

  * Các giải đặc biệt loại 11C2, mở ngày 16/11/2015 đồng bào Quận 1 TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 16-11-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 11C2
  Giải tám 60
  Giải bảy 181
  Giải sáu 9832-1749-5142
  Giải năm 1673
  Giải tư 23476-72578-13774-78099 -09520-62783-42340
  Giải ba 97034-92482
  Giải nhì 14111
  Giải nhất 51729
  Giải đặc biệt 183864

  * Các giải đặc biệt loại 11B7, mở ngày 14/11/2015 đồng bào H.Đồng Hòa-T.Phú Yên đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 14-11-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 11B7
  Giải tám 02
  Giải bảy 421
  Giải sáu 3847-7238-8118
  Giải năm 8796
  Giải tư 31263-74469-46967-60530 -61600-07383-27278
  Giải ba 78705-65513
  Giải nhì 37617
  Giải nhất 10431
  Giải đặc biệt 693727

  * Các giải đặc biệt loại 11B2, mở ngày 09/11/2015 đồng bào Quận 11 TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 09-11-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 11B2
  Giải tám 28
  Giải bảy 345
  Giải sáu 2161-2809-9390
  Giải năm 3576
  Giải tư 65874-43613-67007-37233 -49514-34929-43027
  Giải ba 72922-36587
  Giải nhì 50294
  Giải nhất 77352
  Giải đặc biệt 800661

  * Các giải đặc biệt loại 11A7, mở ngày 07/11/2015 đồng bào TP.Biên Hòa-T.Đồng Nai đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 07-11-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 11A7
  Giải tám 37
  Giải bảy 205
  Giải sáu 5296-7463-8401
  Giải năm 7259
  Giải tư 91543-95911-02491-75044 -71259-05255-69264
  Giải ba 28488-03654
  Giải nhì 52411
  Giải nhất 12057
  Giải đặc biệt 124069

  * Các giải đặc biệt loại 11A2, mở ngày 02/11/2015 đồng bào Quận 11 TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 02-11-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 11A2
  Giải tám 74
  Giải bảy 448
  Giải sáu 7450-7961-9788
  Giải năm 7968
  Giải tư 04288-18755-54818-04148 -37575-63532-19118
  Giải ba 72945-22537
  Giải nhì 08331
  Giải nhất 09408
  Giải đặc biệt 662425

  * Các giải đặc biệt loại 10E7, mở ngày 31/10/2015 đồng bào Quận 3 TP.Hồ Chí Minh và Huyện Tiểu Cần-Tỉnh Trà Vinh đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 31-10-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 10E7
  Giải tám 82
  Giải bảy 549
  Giải sáu 7947-1933-7226
  Giải năm 6228
  Giải tư 23966-80835-28446-21269 -74691-80559-68887
  Giải ba 82667-24462
  Giải nhì 43687
  Giải nhất 49578
  Giải đặc biệt 605729

  * Các giải đặc biệt loại 10E2, mở ngày 26/10/2015 đồng bào Huyện Củ Chi, Q.Gò Vấp TP.Hồ Chí Minh và H.Hội Sơn, H.Châu Phú-T.An Giang đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 26-10-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 10E2
  Giải tám 03
  Giải bảy 072
  Giải sáu 3307-8042-9932
  Giải năm 9742
  Giải tư 92452-10619-30376-43924 -71301-51893-38623
  Giải ba 02504-48912
  Giải nhì 60278
  Giải nhất 91844
  Giải đặc biệt 394222

  * Các giải đặc biệt loại 10D7, mở ngày 24/10/2015 đồng bào Huyện Lạc Dương-Tỉnh Lâm Đồng và Huyện Định Quán, TP. Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 24-10-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 10D7
  Giải tám 74
  Giải bảy 074
  Giải sáu 3566-3025-6085
  Giải năm 0643
  Giải tư 72695-08662-08385-10893 -73853-96453-13825
  Giải ba 88854-05785
  Giải nhì 22817
  Giải nhất 71714
  Giải đặc biệt 251686

  * Các giải đặc biệt loại 10D2, mở ngày 19/10/2015 đồng bào Quận 2, 9 TP.Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 19-10-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 10D2
  Giải tám 18
  Giải bảy 862
  Giải sáu 1196 - 4902 - 8638
  Giải năm 6334
  Giải tư 34684 - 60995 - 35886 - 19134 - 77169 - 43527 - 00751
  Giải ba 13333 - 45164
  Giải nhì 69174
  Giải nhất 84341
  Giải đặc biệt 578404

  * Các giải đặc biệt loại 10C7, mở ngày 17/10/2015 đồng bào Quận 11, 12 TP. Hồ Chí Minh đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Bảy, ngày 17-10-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 10C7
  Giải tám 79
  Giải bảy 955
  Giải sáu 0109-5259-2316
  Giải năm 6556
  Giải tư 68465-95445-38834 -20510-34025-40511-62772
  Giải ba 75218-60487
  Giải nhì 81069
  Giải nhất 95895
  Giải đặc biệt 471119

  * Các giải đặc biệt loại 10C2, mở ngày 12/10/2015 đồng bào Quận Tân Phú-TP. Hồ Chí Minh và Huyện Bảo Lộc-Tỉnh Lâm Đồng đã trúng thưởng.

 • 24-spacer-a256882be486a7afd481405248f7e7

  KẾT QUẢ XỔ SỐ

  Thứ Hai, ngày 12-10-2015
  Loại vé: 6 số, 10000đ, Kí hiệu: 10C2
  Giải tám 00
  Giải bảy 783
  Giải sáu 2635 - 8206 - 2253
  Giải năm 0228
  Giải tư 53775 - 27706 - 49508 - 27225 - 72650 - 30891 - 12510
  Giải ba 10971 - 31244
  Giải nhì 48168
  Giải nhất 71624
  Giải đặc biệt 767891

  * Các giải đặc biệt loại 10B7, mở ngày 10/10/2015 đồng bào Quận 11 TP.Hồ Chí Minh và H.Cần Giuộc-T.Long An đã trúng thưởng.

Tin tức - Hoạt động của Công Ty

Processing...