Sơ đồ tổ chức
Ngày: 18/10/2022
Về cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Chi tiết sơ đồ trên:

- Tổng Giám đốc (Đ/c Đỗ Quang Vinh): phụ trách chung cả công ty, đồng thời phụ trách trực tiếp Xí nghiệp in tài chính, Phòng Kế hoạch kinh doanh và Phòng Kế toán-Tài vụ, Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Tổ Pháp chế kiểm soát nội bộ.

- Phó Tổng Giám đốc (Đ/c Phan Thị Sang): phụ trách trực tiếp Phòng Trả thưởng, Phòng Hành chính quản trị.

- Phó Tổng Giám đốc (Đ/c Bùi Đức Sơn): phụ trách trực tiếp Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Đầu tư phát triển.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
xskthcm@xskthcm.com