Thư Mời Cung Cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Quảng Cáo Theo Yêu Cầu
Ngày: 17/03/2023

 

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do -  Hạnh phúc

Số:       /XSKT-HCQT

V/v chào giá cạnh tranh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

 

    Kính gửi: Các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ quảng cáo theo yêu cầu

 

Theo kế hoạch dự kiến, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh dự định đặt mua một số sản phẩm phục vụ hoạt dộng kinh doanh của công ty và quảng cáo để đưa thương hiệu của Công ty đến rộng rãi khách hàng, đại lý; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu mua sắm các loại sản phẩm cụ thể sau:

TT

SẢN PHẨM

CHẤT LIỆU, QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG

ĐIA ĐIỂM NHẬN HÀNG

1

Áo mưa

cao cấp

- Chất liệu: Vải dù Badersy

- Kích thước: 1.05m x 1,25m

- Loại: cánh dơi

- Màu sắc: đỏ đô và xanh đen

- Có kiếng đèn và xi nhan PVC trong (kích thước 50cmx60cm), 02 dây phản quang mặt trước và sau

- In logo công ty trước ngực, in chữ: Ích nước – Lợi nhà dưới logo

- Mỗi sản phẩm đặt trong túi vải cùng loại

1.500 cái

 

Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2

Áo mưa

loại thường

- Chất liệu: nhựa Rạng Đông

- Kích thước: 0.98m x 1,2m

- Loại: cánh dơi

- Màu sắc: đỏ đô và xanh đen

- Có kiếng đèn PVC trong (kích thước 30cmx30cm)

- In logo công ty trước ngực, in chữ: Ích nước – Lợi nhà dưới logo.

- Mỗi sản phẩm đặt trong túi vải cùng loại

12.000 cái

 

Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị có đủ năng lực trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm trên, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị quan tâm, có năng lực tham gia gửi mẫu và chào giá về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HỒ CHÍ MINH

         Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Hành chính – Quản trị (Số ĐT: 028.38322325).

Căn cứ vào kết quả chào giá cạnh tranh, Công ty sẽ chọn đơn vị cung cấp phù hợp; có thể một hoặc cả hai sản phẩm nêu trên.

(Công ty không trả lại mẫu tham gia chào giá cạnh tranh cho nhà thầu không trúng thầu. Đối với nhà thầu trúng thầu, mẫu chào giá cạnh tranh sẽ làm cơ sở để kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng).

        Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
xskthcm@xskthcm.com