Công Ty XSKT TP.HCM Tổ Chức Báo Cáo Chuyên Đề Chuyển Đổi Số
Ngày: 14/08/2023

   Ngày 12 tháng 8 năm 2022 công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề chuyển đổi số năm 2022. Hội nghị rất vinh dự được sự có mặt của ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Vinh Tiệp trường Đại học Công nghệ thông tin, đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

   Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Công ty trong thời gian qua và đã nghe các báo cáo viên Sở Khoa học Công nghệ báo cáo về “Chương trình phát triển, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại TP.HCM”; truyền đạt, hướng dẫn thực hiện các chính sách mới của Nhà nước hỗ trợ về Khoa học Công nghệ tại thông tư 55/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/5022 của Bộ Khoa học công nghệ về hướng dẫn trích lập, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp; trường Đại học Công nghệ thông tin báo cáo về “Xu thế và việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của doanh nghiệp”.

 

Báo cáo viên Sở KHCN báo cáo tại Hội nghị.

 

Tiến sĩ Nguyễn Vinh Tiệp, Trường Đại học Công nghệ thông tin đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị.

 

Ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

 

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu tại Hội nghị.

   Kết thúc nội dung báo cáo chuyên đề, ông Nguyễn Quốc Chiến, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cám ơn ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố và các báo cáo viên đã truyền đạt những thông tin hữu ích liên quan đến việc chuyển đổi số và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại một số đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng ông Nguyễn Quốc Chiến đã có những ý kiến chỉ đạo, định hướng phát triển khoa học công nghệ tại Công ty trong thời gian tới trong đó tập trung các công tác xây dựng chiến lược thay đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang số hóa, phát triển khoa học công nghệ, tự chủ về phần mềm...

                                                                                                                                                            BAN BIÊN TẬP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
xskthcm@xskthcm.com