Thông báo v/v tạm dừng kinh doanh dịch vụ xổ số nhằm góp phần phòng chống dịch Covid - 19
Ngày: 31/03/2020

 

 

Căn cứ vào Thông báo số 133/TP-VPCP ngày 29/03/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp năm thành phố trực thuộc trung ương về công tác phòng chống dịch Covid – 19 với nội dung “tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng hoạt động casino trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020”.

Nay Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến hệ thống đại lý vé số và các cá nhân có liên quan, với nội dung như sau :

1.   Đối với vé số truyền thống :

    -  Công ty tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số 15 ngày bắt đầu từ ngày 01/04/2020 với 4 kỳ vé phát hành : 4A7(04/04/2020), 4B2(06/04/2020), 4B7(11/04/2020) và 4C2(13/04/2020).

       -   Với 2 kỳ vé 4A7 xổ ngày thứ bảy (04/04/2020) và 4B2 xổ ngày thứ hai (06/04/2020) đã giao cho đại lý trong thời gian vừa qua, Công ty sẽ thu hồi từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 01/04/2020, đề nghị đại  lý mang vé gửi lại Công ty tại phòng Kế Hoạch Kinh Doanh của công ty.

2.   Đối với vé số cào:

        -   Do thời hạn lưu hành của vé số cào trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành và để thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đề nghị tất cả các đại lý chỉ lưu trữ vé số cào và không được kinh doanh trong thời gian dừng dịch vụ xổ số trong 15 ngày kể từ ngày 01/04/2020; đồng thời thông báo cho các đại lý cấp 2 và người bán lẻ biết để thực hiện.

3.   Các giao dịch khác với phòng Kế toán- tài vụ và công tác chi trả thưởng vẫn hoạt động bình thường.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đại lý vé số và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh nội dung thông báo này.

 Trân trọng!
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
xskthcm@xskthcm.com